Skip to content

За Факултетот arrow АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА
| Испечати |

ИНСТИТУТ ЗА АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

Истражувачкиот кадар на Институтот е вклучен во образованието на студентите на сите нивоа на образование, трансфер на знаење и интензивна соработка со земјоделските производители, преработувачката индустрија и сродните институции. Научните активности на Институтот се ориентирани кон: технологија на одгледување на домашни животни (говеда, коњи, овци, кози, свињи и живина), истражувачки активности во биолошката разновидност на животинските генетски ресурси, исхрана на домашните животни, риби, дивеч и пчели, технологија на производство и преработка на производи од животинско потекло, применета биотехнологија и молекуларна биологија во сточарството, здравје и благосостојба на животните. Покрај овие активности, членовите на институтот се активно вклучени во: адаптација на различен избор на селекциони модели на популации и квантитативна генетика на домашните животни, воведување на современи системи за одгледување на домашните животни, нови технолошки решенија за исхрана на животните, методи за оценување на нутритивната вредност на сточната храна и оптимален состав на сточна храна и сточни смески, воведување на нови млечни и месни преработки, проширување на асортиманот на домашните производи, заштита на суровините од распаѓање, подобрување на квалитетот и стандардите, дизајнирање на процесот на производство на млеко, примена на различни видови адитиви во месните производи, примена на молекуларни маркери во изборот и репродукцијата на домашните животни, дизајнирање на сточарско производство, постојани обуки од областа на хигиената (и санитарната опрема) во сточарското производство.

БРОШУРА-ИНСТИТУТ ЗА АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

pdf БРОШУРА-ИНСТИТУТ ЗА АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 949.23 Kb

animalna.png


ИНСТИТУТ ЗА АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

Раководител: Проф. д-р Соња Србиновска

Катедра за сточарство

Катедра за здравје и благосостојба на животни

Катедра за технологија на анимални производи

Катедра за исхрана и тех. на добиточна храна

Катедра за биохемија и генетско инженерство
Лаборанти:
  • Сашка Чижбановска Салтамарска, Виш лаборант, Област: Млеко и млечни производи, Е-пошта: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
  • Маја Нацевска, Лаборант, Област: Исхрана и технологија на добиточна храна, Е-пошта: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
                                                                                
Прочитај повеќе...
 

Choose Your Language/Избери јазик

Промотивно видео

Акредитации

Акредитации

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2018

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2018Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Еразмус

JAFES '22


jafes_cover_pageweb.jpgopitnopole.png

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ