Skip to content

За Факултетот arrow ЗАШТ. НА РАСТ. И ЗЕМЈ. ТЕХНИКА
| Испечати |

ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И ЗЕМЈОДЕЛСКА ТЕХНИКА

Институтот за заштита на растенијата и земјоделска техника се состои од 4 различни катедри, Катедрата за фитопатологија, Катедрата за ентомологија, Катедрата за општо поледелство и Катедрата за земјоделска техника. Има вкупно 10 вработени во Институтот, од кои 8 се вклучени во образовно-истражувачките активности, а 2 лица работат како лаборанти. Главните активности на вработените во Институтот се едукација на студентите и истражувачка работа, фокусирана на болестите кај растенијата предизвикани од габи, бактерии и вируси, штетите кај растенијата предизвикани од инсекти, паразити и други штетници, плевели, фитофармација, интегрално управување со штетници, биолошка контрола на штетните организми, земјоделски машини и нивната експлоатација, процесна технологија, механизација во производството на растенија и механизација во сточарското производство, хомологација на земјоделска техника и опрема за обработка. Во исто време, Институтот се занимава со долгогодишна апликативна дејност, од областа на здравствената состојба на растенијата, биолошката ефикасност на пестициди, обука на земјоделците, тестирање на експлоатациски својства на земјоделските машини и орудија кои се користат во земјоделството итн.

pdf БРОШУРА- ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И ЗЕМЈОДЕЛСКА ТЕХНИКА 1.13 Mb

zastita.png

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

Додипломски студии (8 семестри):
Заштита на растенијата - Фитомедицина
Студентите на студиската програма Фитомедицина се запознаваат со најважните штетни организми во земјоделското производство, како што се патогените организми (габи, бактерии, вируси, фитоплазмите, паразитски цветници и слично), штетниците (инсекти, пајачиња, нематоди и слично) и плевелите, како и со системите за контрола на штетници и интегрирано управување со културите и интегрирано управување со штетниците.

Магистерски студии (2 и 4 семестри):
Фитомедицина, Модули: Фитопатологија, Ентомологија, Хербологија и Фитомедицина.
Земјоделска механизација, Модули: Механизација во растително производство и Механизација
во сточарско производство.

Докторски студии (6 семестри): Заштита на растенијата (Фитомедицина)


ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И ЗЕМЈОДЕЛСКА ТЕХНИКА

 

Катедра за фитопатологија

Катедра за ентомологија

Катедра за земјоделска техника

Катедра за општо поледелство

  Лаборанти:

  • Ксенија Марковска, Лаборант, Област: Ентомологија, Е-пошта: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

Прочитај повеќе...
 

Choose Your Language/Избери јазик

Промотивно видео

Акредитации

Акредитации

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2018

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2018

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ