Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow Докторски студии arrow Докторски теми
Докторски теми
Докторски теми | Испечати |
Преглед на прифатени теми за изработка на докторски труд на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје од XXI-та седница на Наставно-научниот совет одржана на 8.7.2019 година


Преглед на прифатени теми за изработка на докторска дисертација на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје од XV-та седница на Наставно-научниот совет одржана на 26.11.2018 година

pdf Докторски теми 26.11.2018
 
Одбрана на докторска дисертација-м-р З. Прцуловски | Испечати |
С О О П Ш Т Е Н И Е


На 25. 6. 2019 година (вторник), м-р Златко Прцуловски, ќе ја брани својата докторска дисертација под наслов:

„ Влијание на бројот на гроздови врз приносот и квалитетот на трпезното грозје “

Јавната одбрана ќе се одржи на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, во амфитеатар број 40, со почеток во 11.00  часот.

                     ОД ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА
                 ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТ СВ.”КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ
 
Одбрана на докторска дисертација-Ј.Стојиљковиќ | Испечати |
С О О П Ш Т Е Н И Е

   На 19. 6. 2019 година (среда), м-р Јасмина Стојиљковиќ, ќе ја брани својата докторска дисертација под наслов:  

„ Антимикробен ефект на етеричните масла од босилек и тимијан врз Salmonella spp. во тестенини со јајца "  

Јавната одбрана ќе се одржи на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, во амфитеатар број 40, со почеток во 12.00  часот.  


ОД ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА                 
ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТ СВ."КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ
 
Докторска дисертација од м-р Златко Прцуловски | Испечати |
Во согласност со член 70 од Правилникот за условите, крите­риумите и правилата за запишување и студирање на третиот циклус студии-докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје (Универзи­тет­ски гласник бр. 245/2013), докторската дисертација од кандидатот м-р Златко Прцуловски можете да ја видите ТУКА .

pdf Докторска дисертација м-р Златко Прцуловски
 
Докторска дисертација од м-р Јасмина Стојиљковиќ | Испечати |
Во согласност со член 70 од Правилникот за условите, крите­риумите и правилата за запишување и студирање на третиот циклус студии-докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје (Универзи­тет­ски гласник бр. 245/2013), докторската дисертација од кандидатката м-р Јасмина Стојиљковиќ  можете да ја видите ТУКА. 

Choose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации
Имаме 2 гости на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ