Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow Докторски студии arrow Докторски теми
Докторски теми
Одбрана на докторска дисертација-Сами Криезиу | Испечати |
СООПШТЕНИЕ

  На 18.05.2021 година (вторник), м-р Сами Криезиу, ќе ја брани својата докторска дисертација под наслов:  
Производни и технолошки карактеристики на некои клонови од трпезните сорти винова лоза мускат италија, кардинал и афус али"  
Јавната одбрана ќе се одржи на Факултетот за земјоделски науки и храна  во Скопје, во амфитеатар бр. 40 со почеток во  12.00 часот                                                                      

ОД ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. “КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ                    
 
Докторска дисертација од м-р Сами Криезиу | Испечати |
Производни и технолошки карактеристики на некои клонови од трпезните сорти винова лоза мускат италија, кардинал и афус али 
Докторски теми | Испечати |

Преглед на прифатени теми за изработка на докторски труд на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје од 29 -та седница на Наставно-научниот совет на ФЗНХ, одржана на 6.3.2020 година.

pdf Докторски теми 6.3.2020


Преглед на прифатени теми за изработка на докторски труд на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје од XXI-та седница на Наставно-научниот совет одржана на 8.7.2019 година


Преглед на прифатени теми за изработка на докторска дисертација на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје од XV-та седница на Наставно-научниот совет одржана на 26.11.2018 година

pdf Докторски теми 26.11.2018
 
Одбрана на докторска дисертација од м-р Игор Иљовски | Испечати |
С О О П Ш Т Е Н И Е

На 24. 9. 2020 година (четврток), м-р Игор Иљовски, ќе ја брани својата докторска дисертација под наслов:

„ Продуктивност на маслодајната репка Brassica napus L. во зависност од употребата на азот, сулфур и бор"  

Јавната одбрана ќе се одржи на комбиниран начин со физичко присуство во амфитеатар број 40 на Факултетот за земјоделски науки и храна и преку средствата за електронска комуникација - видео-конференциска платформа, со почеток во 11.00 часот.                       

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА                 
ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТ СВ."КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ
 
Докторска дисертација од м-р Игор Иљовски | Испечати |

 

Choose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ