Skip to content

За Факултетот arrow Студенти arrow Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит | Испечати |
КНИГИ/ УЧЕБНИЦИ/ ПОМАГАЛА ПРИ УЧЕЊЕ ОД МАКЕДОНСКИ АВТОРИ

- ДОСТАПНА ЛИТЕРАТУРА ВО БИБЛИОТЕКАТА НА ФЗНХ -


Основна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2015/16 на сите студиски програми за прв циклус студии


Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2015/16 на сите студиски програми за втор циклус студии


Документите се наоѓаат на следната локација:

 

Choose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации
Имаме 2 гости на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ