Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow Прв циклус arrow Одбрана на дипломска тема
Одбрана на дипломска тема
29.01.2021 Одбрана на дипломски труд | Испечати |
СООПШТЕНИЕ
за одбрана на дипломски труд         

Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, соопштува дека на ден 29.1.2021 година (петок) во 18.00 часот, кандидатот Антонио Слободан Василкоски ќе го брани својот дипломски труд на тема:  

,,ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛАДНО ДИМЕН КРАП"  

Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,Microsoft Teams".  

Факултет за земјоделски науки и храна
 
28.07.2020 Одбрана на дипломски труд | Испечати |
СООПШТЕНИЕ

за одбрана на дипломски труд  
Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, соопштува дека на ден 28.7.2020 година (вторник) во 10 часот, кандидатот Даниел Симакоски ќе го брани својот дипломски труд на тема:                                       
,,Линеарна оцена на домашни раси говеда и коњи "  
Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,Microsoft Teams".  

Факултет за земјоделски науки и храна
 
24.7.2020 Одбрана на дипломска тема | Испечати |
soopsteie_za_odbrana2.jpg
 
18.06.2020: Одбрана на дипломска тема | Испечати |
СООПШТЕНИЕ

за одбрана на дипломски труд  

Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, соопштува дека на ден 18.6.2020 година (четврток) во 11.00 часот, кандидатот Цветанка Костова ќе го брани својот дипломски труд на тема: ,, Распространетост на почвите во регионот на општина Битола нивното значење за земјоделското производство "  

Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,Microsoft Teams".  

Факултет за земјоделски науки и храна
 
15.06.2020: Одбрана на дипломска тема | Испечати |
СООПШТЕНИЕ
за одбрана на дипломски труд  

Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, соопштува дека на ден 15.6.2020 година (понеделник) во 10.00 часот, кандидатот Тамара Перо Георгиевска ќе го брани својот дипломски труд на тема:
,, Нутритивни и сензорски својства на џем од сливи "  

Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,Microsoft Teams".  
Факултет за земјоделски науки и храна
 

Choose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации
Имаме 2 гости на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ