Skip to content

За Факултетот arrow Наука и апликација
Наука и апликација
ПРОЕКТ: DIVAGRI | Испечати |
logoa.png
DIVAGRI Project

Патеки за диверзификација на приходите во Африка преку циркуларни и
биолошки-базирани иновации во земјоделството - DIVAGRI        

ПРОГРАМА: H2020 на Европска Комисија  

ГЛАВЕН ИСТРАЖУВАЧ ОД УКИМ:  Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ  

АКАДЕМСКИ ТИМ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА:      

Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ
Проф. д-р Ордан Чукалиев
Проф. д-р Тошо Арсов
Проф. д-р Александра Мартиновска Стојческа
Проф. д-р Ивана Јанеска Стаменковска
Проф. д-р Миле Марковски
М-р Стојанче Нечковски    

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ:  

  • Воспоставување и активирање на Заедниците за практики (Communities of Practice) со цел да се олеснат партнерските соработки со засегнатите страни во целните региони.
  • Утврдување на агрономските, економските, социјалните екстерналии, како и оние поврзани со животната средина низ целиот земјоделско-прехранбен ведносен синџир во целните региони.
  • Утврдување на постоечките стратегии за комерцијализација и бизнис модели низ целиот вредносен синџир за секое одделно производство (култура/производ).
  • Поврзување на научните сознанија со традиционалното познавање со цел да се капитализира постоечката експертиза во однос на тековно применетите одржливи практики.
  • Осигурување дека технолошки развој и трансфер во рамките на проектот се базирани на локалните потреби, како и дека нивното усвојување демонстрира висок потенцијал на прифаќање.
  • Генерирање на споредливи податоци кои ќе овозможат споредба помеѓу земјите и споделување на најдобрите практики од субсахарскиот регион.    

ЛИНК: DIVAGRI
 
International Projects | Испечати |
International Projects 2010-2022

 
Документи за аплицирање на меѓународни проекти | Испечати |
Документи за аплицирање на меѓународни проекти 
METROFOOD - PP | Испечати |

METROFOOD - PP
Metrology in food and nutrition, H2020 project  

Учесници од Факултет за Земјоделски Науки и Храна - Скопје:

Проф. д-р Ленче Велкоска-Марковска, координатор

Проф. д-р Мирјана С. Јанкуловска, учесник

Проф. д-р Биљана Петановска-Илиевска, учесник

Проф. д-р Ивана Јанеска-Стаменковска, учесник

Проф. д-р Силвана Симиќ-Манасиевска, учесник  


 

METROFOOD - RI

На 11 Април 2022 година, се одржа Отворен ден за споделување на активостите на проектот METROFOOD-PP, финансиран од Европската комисија, според програмата Horizon 2020 и договор за Грант 871083, со истражувачите, контролните лаборатории, индустријата и потрошувачите. Целта беше запознавање со можностите што ги нуди Истражувачката Инфраструктура METROFOOD-RI. Чест и огромно задоволство ни беше и присуството на Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. С. Македонија, г-н Љупчо Николовски кој ни ја даде целосната подршка, како од негова страна така и од министерството. Поздравен говор одржа и деканот на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје, проф. д-р Вјекослав Танасковиќ истакнувајќи ја важноста да се биде дел од оваа инфраструктура за промоција на квалитетот и безбедноста на храната. Свое излагање за достигнувањата на проектот имаше м-р спец Анита Најденкоска, национален координатор на проектот. Потоа, беа презентирани и Лабораториите на METROFOOD-MK. М-р спец. Анита Најденкоска ги презентираше лабораториите од Институтот за јавно здравје и проф. д-р Ленче Велкоска-Марковска ги презентираше лабораториите од Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје. Настанот се одржа хибридно со физичко присуство во просториите на Факултетот за земјоделски науки и храна и on-line преку платформата Microsoft Teams со вкупно 70 учесници од академија, индустрија, контролни лаборатории, студенти и потрошувачи. 

slika1.jpg

 

slika2.jpg

 

slika3.jpg

 
СЕРИЈА НА ВЕБИНАРИ METROFOOD-PP - бесплатни on-line вебинари

Во понеделник (7.2.2022 г.) ќе започне серија вебинари организирани во рамките на меѓународниот проект METROFOOD-PP. Планирани се вкупно 20 вебинари, кои ќе се одржуваат во 8 понеделници, започнувајќи од 7-ми февруари до 28-ми март.Учеството на вебинарите е бесплатно, но задолжителна е претходна регистрација.Ова е линкот со информациите за вебинарите на веб-страницата на METROFOOD-PP: https://www.metrofood.eu/media-room/news-events/news/metrofood-pp-webinar-series-on-line-open-free-webinars.html

#metrofood


Прв состанок METROFOOD, Лисабон (Португалија), 9-10 Јануари 2020

Првиот состанок за проектот METROFOOD-PP се одржа во Лисабон, во период од 9-10 Јануари, каде присуствуваа 75 учесници од 18 земји претставувајќи 48 институции партнери на проектот (20 Beneficiaries and 28 Linked Third Parties) под координиција на ENEA. 

Проектот ќе трае 30 месеци со цел да се достигне легално, финансиско и техничко ниво на зрелост на Европска истражувачка структура спремна да се активира како самостојна.

Заедно со првиот состанок се ордржа и првиот ЕУ Интер-Министерски состанок на 10 Јануари со учество на претставници од министерства од земји кои ја подржуваат инфраструктурата.

Повеќе информации на следен линк:  https://www.metrofood.eu/news-events/news/metrofood-pp-kicks-off-let-us-start-it.html

Проектот доби финансиски средства од програмата на Европска Унија Хоризонт 2020 за истражување и иновации според договорот за Грант бр 871083.


Повеќе информации

Линк: http://iph.mk/прв-состанок-metrofood-лисабон-португалија-9-10/

 
<< Почеток < Претходна 1 2 Следна > Крај >>

Резултати 1 - 8 од 11

Choose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2018

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2018Анкета

Што мислите за новата страна
 

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ