Skip to content

За Факултетот arrow АГРОЕКОНОМИКА
| Испечати |
ИНСТИТУТ ЗА АГРОЕКОНОМИКА

Институтот се фокусира на едукација и истражување во областа на применетата економија во земјоделството. Институтскиот кадар и студентите работат на широк спектар на теми на макро и микро економско ниво, со примарна грижа - користење на природните ресурси, продуктивност, профитабилност и одржливост на земјоделското производство, индустриска организација на системите на агро-храна, агробизнис менаџмент и маркетинг, финансии, земјоделската политика и руралниот развој. Во прилог на образовната и научна дејност, институтот, исто така учествува во подготовка на националните стратегии и програми за земјоделство и рурален развој, инвестициони програми, бизнис планови и елаборати.

Институтот за агроекономика е формиран во 1977 година, како Институт за економика и организација во земјоделството. За прв пат институтот воведува своја студиска програма Агроекономика во академската 2001/2002 година. Образованата и истражувачката дејност на институтот е во областа на економските теории и нивната примена во земјоделството и руралниот развој, вклучувајќи макро и микро економија, продуктивност и профитабилност на земјоделското производство, агробизнис, менаџмент, маркетинг, финансии, земјоделска политика и рурален развој. Покрај образовната и научна дејност, институтот учествува и во различни проектни активности, подготовка на национални стратегии, програми и легислативи за земјоделството и рурален развој и слично.

КАТЕДРИ:
Катедра за аграрна политика,
Катедра за агробизнис,
Катедра за рурален развој.

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ Во текот на студиите, студентите од агроекономската насока развиваат аналитички вештини за решавање на економските проблеми од областа на земјоделското производство и руралниот развој.

ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ (8 СЕМЕСТРИ)
Агроекономика

МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ (2 И 4 СЕМЕСТРИ)
Агроекономика и рурален развој

ДОКТОРСКИ СТУДИИ (6 СЕМЕСТРИ):
Агроекономика

pdf БРОШУРА-ИНСТИТУТ ЗА АГРОЕКОНОМИКА 561.76 Kb

agroekonomika_instit.png


ИНСТИТУТ ЗА АГРОЕКОНОМИКА

 • Катедра за агробизнис
 • Катедра за аграрна политика
 • Катедра за рурален развој
Членови на институтот:
Раководител: Проф. д-р Александра Мартиновска - Стојческа

Катедра за агробизнис

Катедра за аграрна политика

Катедра за рурален развој
Лаборанти
 • Златко ЧАНЕВСКИ, Лаборант, Област: Агроекономика, Е-пошта: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
 • Верица Николовска, Лаборант, Област: Агроекономика, (во пензија)

ekonimika.jpg

ИНСТИТУТ ЗА АГРОЕКОНОМИКА


Научна дејност


 • Проучување на агроекономските аспекти од областа на економиката на примарното земјоделско производство, преработки на земјоделски производи и нивниот промет;
 • Проучување на продуктивноста, економичноста и профитабилноста на земјоделското производство во различни услови на стопанисување;
 • Проучување на можностите за развој на одделното производство во Републиката и нивната компатибилност со други земји;
 • Проучување на менаџментот и маркетингот во земјоделството;
 • Аграрната политика и руралниот развој.

 

Меѓународна соработка

Институтот соработува со повеќе универзитети и катедри. Од нив поблиска соработка остварува со:
 • Земјоделскиот Универзитет од Упсала, во рамките на проект финансиран од шведската агенција за развој (СИДА);
 • Преку Темпус проекти со Универзитетите Хохенхајм, Гринич, Ваенстефан, Сараево, Тирана, Нови Сад, Љубљана, Софија;
 • Kатедрите и институтите за агроекономија во регионот: Белград, Загреб, Нови Сад, Чачак, Софија.

 


Прочитај повеќе...
 

Choose Your Language/Избери јазик

Промотивно видео

Акредитации

Акредитации

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2018

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2018

Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ