Skip to content

За Факултетот
banerisaf2017_v2.png


 
 
УПИСИ 2017/2018
За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми...
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb

Уписи - I Циклус 2017/18

СООПШТЕНИЕ ЗА МАТУРАНТИТЕ (НОВИТЕ СТУДЕНТИ) КОИ ЌЕ КОНКУРИРААТ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК (17 и 18 август 2017 година) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА (ФЗНХ) ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ


Им се соопштува на сите матуранти-кандидати кои ќе конкурираат во првиот уписен рок (17 и 18 август 2017 година) на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, дека електронското пријавување ќе започне на 7.7.2017 година (петок) и ќе трае заклучно со последниот ден за лично доставување на документите на Факултетот утврден според Конкурсот, односно до 18.8.2017 година (петок) до 14.00 часот.  Ве информираме дека секој заинтересиран кандидат за уписи на ФЗНХ треба да се најави на www.upisi.ukim.mk, а на денот на уписите (17 и 18 август) се доставуваат документите во хартиена форма заедно со бројот од електронската апликација.   

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ

Документи:

Извадок од конкурс

pdf Извадок од конкурс ФЗНХ 2017/2018 255.61 Kb

Поважни информации

 

ПОВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ И ДАТУМИ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 година


Реден број

ИНФОРМАЦИЈА

ДАТУМ

1.

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И УПИС НА ФАКУЛТЕТ

17 и 18.8.2017 година

2.

ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА)

23.8.2017 година

3.

ОБЈАВУВАЊЕ НА ФИНАЛНА ЛИСТА (РЕШЕНИЕ) ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ

25.8.2017 година

4.

ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ

29 и 30.8.2017 годинаЗАБЕЛЕШКА: КАНДИДАТИТЕ ЗАПИШУВАЊЕТО ТРЕБА ДА ГО НАПРАВАТ НА ДЕН 29.08.2017 и 30.08.2017 година. ПО ОВОЈ РОК, МЕСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ КОИ НЕМА ДА СЕ ЗАПИШАТ, ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ КАКО СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА КОНКУРСОТ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК.     

 

 

П О Т Р Е Б Н И     Д О К У М Е Н Т И  ЗА  З А П И Ш У В А Њ Е

 1. ИНДЕКС и СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА -кандидатите ќе ги добијат БЕСПЛАТНО во Фотокопирницата на ФЗНХ - Скопје;
 2. ТРИ ФОТОГРАФИИ ( 2 - 6 х 9 и 1 - 4 х 5 );
 3. ПРИЈАВНИ ЛИСТОВИ за запишување со 50 денари т.м.;
 ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ.  
 1. ОСТАНАТИТЕ УЛАТНИЦИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ЌЕ СЕ ОБЈАВАТ НА ВЕБ СТРАНАТА И ОГЛАСНАТА ТАБЛА НА ФЗНХ, А ИСТИТЕ ПОПОЛНЕТИ ЌЕ МОЖАТ ДА СЕ НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ФАКУЛТЕТОТ НА ДЕНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ (29.08.2017 и 30.08.2017 година).
Сите информации во врска со уписите (објавување на резултати и листа за уписи, потребни документи за запишување и останати информаци во врска со уписите) ќе бидат објавени на веб страната на ФЗНХ www.fznh.ukim.edu.mk и огласните табли на Факултетот.  

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ


 
УПИСИ 2017/2018
За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми...

priznanie2016.jpg
elektronski-upisi-1-strana_small.jpg
elektronski-upisi-strana-2_small.jpg
http://www.upisi.ukim.mk
ВИДЕО: Упатство за пополнување на online пријава за запишување на прв циклус-додипломски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје во учебната 2016/2017 година.
НАПОМЕНА: Иако на видео записот е прикажана постапката за упис на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, таа е иста за сите факултети на УКИМ, со тоа што најпрво се избира соодветниот факултет. 

Choose Your Language


Си ја заборавивте лозинката?

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о 5.61 Mb

pdf ПРИЛОГ КОН СЕРТИФИКАТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕСТИРАЊЕ 628.09 Kb
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:

Уписи - I Циклус 2017/18

Провери е-пошта

email.jpg

JAFES

jafes_baner.pngsimpozium2015_mk.pngОсновна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2015/16 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА 2017 228.02 Kb

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна