Skip to content

За Факултетот
| Испечати |

Почитувани,

  Во периодот 10-14 12.2018 година на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, во состав на УКИМ во Скопје, како визитинг професор ќе престојува проф. д-р Небојша Недиќ од Земјоделскиот факултет во Белград, Србија. Во текот на неговиот престој, професорот Недиќ ќе има отворено предавање на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје.

Ве покануваме да присуствувате и земете интерактивно учество на тематскoто предавање: 

"ОРГАНСКО ПЧЕЛАРСТВО"  

Пред почетокот на главното предавање, проф. д-р Небојша Недиќ ќе направи краток преглед на застапеноста на предметот пчеларство во предметните програми и другите активности од оваа област на Земјоделскиот факултет во Белград.  

Предавањето ќе се одржи во амфитеатар 36,  на 12.12.2018 година (среда) со почеток 12.00 часот, а е отворено за пошироката академска заедница и сите заинтересирани за оваа област.

Денес, на 14.12.2018 година (петок) во амфитеатар бр.36,  со почеток 10.30 часот, на студентите од Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје со тематско предавање ќе им се обрати  Проф. д-р Небојша Недиќ од Земјоделскиот факултет во Белград, Србија.

" СЕЛЕКЦИЈА И ПРОИЗВОДСТВО НА МАТИЦИ  "    Предавањето е отворено за почироката академска заедница и сите заинтересирани за оваа област. 


  pdf ПОКАНА ЗА ПРОМОЦИЈА - СВЕЧЕНО ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДИПЛОМИ НА ФЗНХ ВО СРЕДА НА 19.12.2018, 12 ЧАСОТ, АМФИТЕАТАР 40

pokana_za_promocija_2018.jpg

 

 


fznh_pokana-izlozba_na_avtohtoni_seminja__.png
prvcas2018v3.png

elektronski-upisi-1-strana_small.jpgelektronski-upisi-strana-2_small.jpg
 

ВИДЕО: Пример упатство за пополнување на online пријава за запишување на прв циклус-додипломски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје во учебната 2018/2019 година.
НАПОМЕНА: Иако на видео записот е прикажана постапката за упис на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, таа е иста за сите факултети на УКИМ, со тоа што најпрво се избира соодветниот факултет.


pdf НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 2018/2019 - ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ 1.22 Mb

pdf ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ОД ПРВ ЦИКЛУС - ЗЕГИН 127.78 Kb

pdf ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ОД ПРВ ЦИКЛУС - Д.Т.П.У. 5 ЛЕТЕРС ДОО РЕСЕН 80.53 KbКОНКУРС ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 2018/19 учебна година

ИЗВАДОК ОД КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на сите студиски програми на Факултетот за земјоделски науки и храна на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/19 година


СООПШТЕНИЕ ЗА НОВИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ЌЕ КОНКУРИРААТ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС-МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ (8 јануари - 22 февруари 2019) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА (ФЗНХ) ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ  

pdf Извадок Конкурс 2 циклус-магистерски студии - втор уписен рок, ФЗНХ, 2018-2019

pdf Слободни места за II Циклус - магистерски студии, ФЗНХ, 2018-2019 453.23 Kb

pdf Извадок Конкурс 2 циклус-магистерски, ФЗНХ 9.8.2018 141.28 Kb

pdf ОГЛАС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОР ЦИЛКУС СТУДИИ - ОКТА 432.19 Kb

pdf ПРИЈАВА ЗА СТИПЕНДИИ - ОКТА 392.31 Kb
70 Година Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 1947-2017.pdf
png 70 Година Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 1947-2017.pdf
ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ:


ИСПИТНА СЕСИЈА МАЈ/ЈУНИ 2018 ПРВ ЦИКЛУС
ИСПИТНА СЕСИЈА МАЈ/ЈУНИ 2018 ВТОР ЦИКЛУСОТВОРЕН ДЕН НА УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ во Скопје


 

upisi2018web.jpg
 

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf Сертификат за акредитација 2018

pdf Прилог кон сертификатот lt-050-2018
Имаме 5 гости на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Термини за испити

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ И РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ


РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ 2018/19

pdf РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ 2018/19 Зимски семестар

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

pdf ФЗНХ-АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ 2018-2019

pdf Термини за консултации 2018/19


Термини за испити - I, II Циклус 2018/19


Прв циклус студии

pdf Термини за испити - редовна сесија 2018/19
pdf Термини за испити - апсолвенти 2018/19

Втор циклус студии


pdf Термини за испити-редовна сесија 2018/19
pdf Интерни термини за испити 2018/19

Уписи - III Циклус 2018/19

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба
Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:

Провери е-пошта

email.jpg

JAFES

jafes_baner.pngsimpozium2015_mk.pngОсновна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2015/16 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.07.2018

Магистерски теми

Докторски теми

Опитно поле

opitnopole.png

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна