Skip to content

За Факултетот
| Испечати |
pdf ФЗНХ - АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ 2018 - 2019 537.36 Kbelektronski-upisi-1-strana_small.jpgelektronski-upisi-strana-2_small.jpg
 

ВИДЕО: Пример упатство за пополнување на online пријава за запишување на прв циклус-додипломски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје во учебната 2018/2019 година.
НАПОМЕНА: Иако на видео записот е прикажана постапката за упис на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, таа е иста за сите факултети на УКИМ, со тоа што најпрво се избира соодветниот факултет.


pdf НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 2018/2019 - ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ 1.22 Mb 

upisi2018web.jpg priznanie2016.jpg

 

Choose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006

pdf Сертификат за акредитација 2018

pdf Прилог кон сертификатот lt-050-2018
Имаме 8 гости на оваа страница

Промоција на дипл. студенти

Анкета

Што мислите за новата страна
 
  • Филиповски
  • Филиповски
  • Филиповски
  • Филиповски
  • Филиповски
  • Филиповски

Провери е-пошта

email.jpg

Контакт и локација

Контакт и локација

Основна литература и елементи за полагање испит

Еразмус

Промотивно видео

Испити, часови, календар, активности...

Уписи - III Циклус 2018/19

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.03.2019

Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:

Магистерски теми

JAFES

jafes_baner.png