Skip to content

За Факултетот

Покана за презентација на резултати од проектот „Физибилити студија за Прекуграничен Биосферен резерват Осогово“, координатор на проектот: проф.др Владимир Џабирски на 11.11.2015 од 11 до 13 часот во просториите на домот на АРМ во Струмица

pdf Покана за завршен настан 510.34 Kb

Повеќе...


ЕРАЗМУС+


КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во академската 2015/2016 година


doc КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во академската 2015/2016 година 86.00 Kb

УПИСИ

Резултати од трет уписен рок 2015/16 учебна година и потребни документи за запишување
pdf Финална ранг лист од III уписен рок на ФЗНХ во 2015/16 учебна година 69.27 Kb

pdf Потребни документи за запишување во трет уписен рок 79.03 Kb

Соопштение за матурантите кои конкурираат во трет уписен рок на ФЗНХ на 16.9.2015


pdf соопштение за матурантите кои конкурираат во трет уписен рок на ФЗНХ на 16.9.2015 25.40 Kb

Слободни места за трет уписен рок 2015-2016

pdf Слободни места за трет уписен рок 2015-2016 50.14 Kb
elektronski-upisi-1-strana_small.jpg
elektronski-upisi-strana-2_small.jpg

http://www.upisi.ukim.mk
ВИДЕО: Упатство за пополнување на online пријава за запишување на прв циклус-додипломски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје во учебната 2015/2016 година.
НАПОМЕНА: Иако на видео записот е прикажана постапката за упис на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, таа е иста за сите факултети на УКИМ, со тоа што најпрво се избира соодветниот факултет.КОНКУРС ЗА УПИСИ НА СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР УПИСЕН РОК 2015/16 УЧЕБНА ГОДИНА

РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ
pdf РЕЗУЛТАТИ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ 73.75 Kb
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
pdf ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 79.05 Kb

РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИ СО ОСВОЕНИ ПОЕНИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ВТОР УПИСЕН РОК НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА
2015/16 УЧЕБНА ГОДИНА

pdf Резултати од средно образование во втор уписен рок (прелиминарна листа) 2015 86.51 Kb

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВТОР УПИСЕН РОК 2015/16 учебна година
СООПШТЕНИЕ ЗА МАТУРАНТИ КОИ КОНКУРИРААТ ВО ВТОР УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА ГОДИНА 2015/16

pdf СООПШТЕНИЕ ЗА МАТУРАНТИ КОИ КОНКУРИРААТ ВО ВТОР УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА ГОДИНА 2015/16 25.35 Kb

Слободни места за втор уписен рок

pdf Слободни места за втор уписен рок за прв циклус за 2015/16 учебна година 50.44 Kb

Извадок од конкурс за упис на прв циклус студии на ФЗНХ за 2015/16 учебна година
pdf upisi_2015-2016_izvadok_od_konkurs_za_upis_na_i_ciklus__studii_na_fznh_ 259.07 Kb


РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ УПИСЕН РОК 2015
ОСВОЕНИ ПОЕНИ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ОД ПРВИОТ УПИСЕН РОК
pdf Резултати од средно образование во прв уписен рок 2015 108.64 Kb

ФИНАЛНАТА ЛИСТА НА ЗАПИШАНИ КАНДИДАТИ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА И ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊE

 pdf Финална ранг листа од прв уписен рок на ФЗНХ во 2015/16 година 93.53 Kb

 pdf Потребни документи за запишување во прв уписен рок 2015/16 за прв циклус студии 78.92 Kb


Уплатница за упис на нови студенти 2015/16 учебна година
pdf upisi_2015-2016_uplatnica_za_upis_na_novi_studenti 27.49 Kb

СООПШТЕНИЈА ЗА ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАР

Соопштение за заверка на летен семестар на ФЗНХ во учебна година 2014/15
pdf soopstenie_za_zaverka_na_leten_semestar_na_fznh_vo_skopje__vo_ucebna_2014-15 61.20 Kb

СООПШТЕНИЈА ЗА ИСПИТНА СЕСИЈА

Соопштение за испитна сесија август-септември 2015 година
pdf soopstenie_za_ispitna_sesija_avgust_septemvri_2015 21.92 Kb

СООПШТЕНИЈА ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Соопштение за задолжителна практична настава за 2015 година
pdf soopstenie_za_zadolzitelna_prakticna_nastava_2015__godina 24.55 Kb

СООПШТЕНИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ГОДИНА - III, V, VII  СЕМЕСТАР
pdf Соопштение за упис на година за III, V, VII семестар 56.11 Kb


 

Choose Your Language


Си ја заборавивте лозинката?

Контакт и локација

Контакт и локација
simpozium2015_mk.pngКонкурс за III Циклус студии 2015/16

Основна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2013/14 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

Eвалуација на Универзитетот

Евалуација на Универзитетот 

65 години ФЗНХ

fznh-65-godini-tradicija_thumb.jpg

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb
pdf Informator2011-2012 584.08 Kb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна