Skip to content

За Факултетот
banerisaf2017_v2.png
С О О П Ш Т Е Н И Е

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СИТЕ НОВО ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ, ДЕКА ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 15.9.2017 ГОДИНА (ПЕТОК), ВО АМФИТЕАТАР 40 СО ПОЧЕТОК ВО 12.00 часот.  

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ

pdf ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ 2017/18

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ВО ЕСЕНСКИОТ, ЗИМСКИОТ И ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ 2017/18
СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ЗИМСКИ СЕМЕСТАР-2017/18


 

           
 
           

УПИСИ 2017/2018
За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми...
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb


Уписи - I Циклус 2017/18


С О О П Ш Т Е Н И Е

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СИТЕ НОВИ СТУДЕНТИ КОИ КОНКУРИРААТ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2017/18 ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ, ДЕКА  ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 15.9.2017 ГОДИНА (ПЕТОК), СО НАПОМЕНА ЗА ПРЕТХОДНО ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА www.iknow.ukim.mk ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА   www.fznh.ukim.edu.mk  

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХПоважни информации


Реден број

ИНФОРМАЦИЈА

ДАТУМ

1.

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И УПИС НА ФАКУЛТЕТ

15.9.2017 година

2.

ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА)

18.9.2017 година

3.

ОБЈАВУВАЊЕ НА ФИНАЛНА ЛИСТА (РЕШЕНИЕ) ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ

19.9.2017 година

4.

ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ

20.9.2017 година


ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА


РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ОД ВТОР УПИСЕН РОК (КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА) УЧЕБНА 2017-2018
  pdf ФИНАЛНА РАНГ ЛИСТА II РОК 2017/18 259.63 Kb
 
РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (Прелиминарна листа II уписен рок)


pdf РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (Прелиминарна листа II уписен рок) 402.54 Kb


Поважни информации

 

ПОВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ И ДАТУМИ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ ВО  ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 година


Реден број

ИНФОРМАЦИЈА

ДАТУМ

1.

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И УПИС НА ФАКУЛТЕТ

4.9.2017 година

2.

ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА)

6.9.2017 година

3.

ОБЈАВУВАЊЕ НА ФИНАЛНА ЛИСТА (РЕШЕНИЕ) ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ

11.9.2017 година

4.

ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ

13 и 14.9.2017 годинаЗАБЕЛЕШКА: КАНДИДАТИТЕ ЗАПИШУВАЊЕТО ТРЕБА ДА ГО НАПРАВАТ НА ДЕН 13.09.2017 и 14.09.2017 година. ПО ОВОЈ РОК, МЕСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ КОИ НЕМА ДА СЕ ЗАПИШАТ, ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ КАКО СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА КОНКУРСОТ ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК.     

  
УПИСИ 2017/2018
За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми...

priznanie2016.jpg
elektronski-upisi-1-strana_small.jpg
elektronski-upisi-strana-2_small.jpg
http://www.upisi.ukim.mk
ВИДЕО: Упатство за пополнување на online пријава за запишување на прв циклус-додипломски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје во учебната 2016/2017 година.
НАПОМЕНА: Иако на видео записот е прикажана постапката за упис на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, таа е иста за сите факултети на УКИМ, со тоа што најпрво се избира соодветниот факултет. 

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о 5.61 Mb

pdf ПРИЛОГ КОН СЕРТИФИКАТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕСТИРАЊЕ 628.09 Kb

Контакт и локација

Контакт и локација

Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:

Провери е-пошта

email.jpg

JAFES

jafes_baner.pngsimpozium2015_mk.pngОсновна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2015/16 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 220.23 Kb

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна