Skip to content

За Факултетот arrow Уписи arrow Уписи - III Циклус
Уписи III Циклус | Испечати |

Уписи III Циклус 2020/21Уписи III Циклус 2019/20

ИЗВАДОК ОД КОНКУРС

за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје-Факултет за земјоделски науки и храна во академската 2019/2020 година


Информации за конкурсот можат да се најдат и на следниов линк: http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8

Докторски теми и докторски дисертации за јавна одбрана...  

Информациите во врска со студиските програми можат да се најдат на следниот линк: http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/doktorski-studii

 


 

Choose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации
Имаме 2 гости на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ