Skip to content

За Факултетот arrow Студенти arrow Соопштенија/Новости arrow ИЗБОРИ - Факултетското студентско собрание (ФСС)
ИЗБОРИ - Факултетското студентско собрание (ФСС) | Испечати |

pdf КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА ФСС 2024

pdf Записник од изборна комисија за спроведување на студентски избори за на ФЗНХ, УКИМ за претседател и членови на ФСС на ФЗНХ за 2023/24 за период од една година

pdf ЗАПИСНИК ИЗБОРИ ФСС 2023_2024_5.2.2024

pdf Одлука за распишување избори ФСС ФЗНХ 2023/24

pdf Упатство за споведување избори 2023/24

pdf Записник од одржани собири на студенти 2023/24

pdf Одлука за назначување членови на избирачки одбор 2023/24

pdf Упатство за гласање 2023/24

Избирачки список

pdf ИЗБИРАЧКИ СПИСОК 2023 2024

docx izbiracki_spisok_fss_2023_2024

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат сите студенти на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ, ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ„ ВО СКОПЈЕ дека на 23.01.2024 (вторник) ќе се оддржат СОБИРИ НА СТУДЕНТИ (ПО ГОДИНИ) ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ И ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНСКО СОБРАНИЕ НА ФЗНХ ЗА 2023/2024. Собирите ќе се одржуваат во просториите на ФСС по следниот распоред:
  • Студенти од прва година од 11:00 до 11:30
  • Студенти од втора година од 11:30 до 12:00
  • Студенти од трета година од 12:00 до 12:30
  • Студенти од четврта година од 12:30 до 13:00
  • Студенти од втор циклус студии од 13:00 до 13:30  

ФСС на ФЗНХ

 

Факултетско студентско собрание на Фзнх

  Одлука за распишување избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје 2023/24 година

pdf Одлука за распишување избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје 2023/24 година

____


 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ