Skip to content

За Факултетот arrow Студенти arrow Соопштенија/Новости arrow ИЗБОРИ - Факултетското студентско собрание (ФСС)
ИЗБОРИ - Факултетското студентско собрание (ФСС) | Испечати |
ИЗБИРАЧКИ СПИСОК НА СТУДЕНТИ


СООПШТЕНИЕ

Се известуваат сите активни студенти на ФЗНХ - запишан зимски семестар академска 2022/2023 дека согласно објавените Избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание - ФСС на Фзнх, имате право да гласате и бидете гласани (по извршена кандидатура) на 9.2.2023 година.

За таа цел, проверете ги своите податоци на објавената листа на студенти на Огласната табла на влезот на Факултетот.
До колку имате забелешка или не можете да се пронајдете на списокот, слободно обратете се до Одделението за студентски прашања или преку ФСС, заклучно со 30.1.2023 година.


Факултетско студентско собрание на Фзнх

 

Одлука за распишување избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје 2022/23 година

pdf Одлука за распишување избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје 2022/23 година

 

ИЗБОРИ - Факултетското студентско собрание (ФСС)

Записник од работа на изборна комисија за спроведување на студентски избори на ФЗНХ за претседател и членови на ФСС за академската 2021/22 година, за мандантен период од 1 година

pdf Записник од работа на изборна комисија за спроведување на студентски избори на ФЗНХ за претседател и членови на ФСС за академската 2021/22 година, за мандантен период од 1 годинаСООПШТЕНИЕ

Изборите за Претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за земјоделски науки и храна ќе се одржат на 15.2.2022 година (вторник) од 9.00 до 15:00 часот на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје во предавална 39.

При гласањето студентите мора да имаат индекс за идентификација и да бидат запишани во Избирачкиот список на студентите.

Студентите кои немаат индекс за идентификација и не се запишани во Избирачкиот список не можат да гласаат.

Сите активности на изборната комисија и избирачкиот одбор како и самиот процес на гласање ќе се одвива согласно важечките протоколи за заштита од КОВИД-19, утврдени од надлежните институции.  

Факултетско студентско собрание на ФЗНХ


Избирачки список

pdf Избирачки список Факултетско студентско собрание 2021/22


Избори за претседател и членови на ФСС на ФЗНХ 2021-2022

pdf ЗАПИСНИК од одржани собири на студенти за членови на ФСС 2021-2022

pdf ОДЛУКА за избирачки одбор ФСС 2021-2022


Одлука и Упатство за распишување на избори за претседател на ФСС на ФЗНХ 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ