Skip to content

За Факултетот
КАМ ДОО Илинден | Испечати |
ПРИЈАВА ЗА ПРАКТИКАНСТВО НА СТУДЕНТИ

Име на правното лице:   КАМ ДОО Илинден, со седиште на Ул. 35 Бр.39 населба Илинден, со ЕДБ: 4030999361839 и ЕМБС: 5294576, застапувано од Управител Трајче Цветановски Лице за контакт:
Јована Ангелова, работна позиција - Соработник за грижа за вработени(Сектор за човечки ресурси)

Е-адреса на лицето за контакт и телефон: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете , контакт телефон:071/364-892

Број на практиканти: Во договор со факултетите

Сектори:

Човечки ресурси:
 • Правен факултет
 • Психологија
Правна Служба:
 • Правен факултет
ИТ
 • Факултет за електротехника и информатички технологии - смерови:

Маркетинг:
 • Факултет за ликовна уметност - смер Графички дизајн
Набавка:
 • Факултет за земјоделски науки и храна - смерови:
 • Квалитет и безбедност на храна
 • Производство и преработка на земјоделски производи и храна
 • Овоштарство, лозарство и винарство
 • Полјоделство
 • Екоземјоделство
 • Анимално производство
Контрола на квалитет:
 • Факултет за земјоделски науки и храна - смерови:
 • Квалитет и безбедност на храна
 • Производство и преработка на земјоделски производи и храна
 • Анимално производство
 • Овоштарство, лозарство и винарство
 • Ветеринарен факултет - смер - Безбедност на храна
 • Технолошко металуршки факултет - смер - Прехрамбена технологија и биотехнологија
Опрема и градба:
 • Градежен факултет - Смер:Градежништво
 • Архитектонски факултет
 • Електроенергетски системи (ЕЕС)
Експанзија ·        
Електроенергетски системи (ЕЕС)
Градежен факултет - Смер:Градежништво
Физичка безбедност - Студиска програма по приватна и корпоративна безбедност
Маркетинг:
 • Економски факултет - смер Маркетинг
Набавка:
 • Економски факултет - смерови:
 •  Е-Бизнис
 • Економија
 • Меѓународна трговија
 • Манаџмент и претприемништво
 • Финансии

Продажба:
 • Економски факултет - смерови:
 • E-бизнис
 • Меѓународна трговија
 • Менаџмент и претприемништво
 • Економија
 • Финансии

Сметководство:
 • Економски факултет - смерови:
 • Сметководство и ревизија
 • Финансии

Контролинг:
 • Економски факултет - смерови:
 • Сметководство и ревизија
 • Финансии

Ревизија:

Економски факултет - Смер: Сметководство и ревизија
 
Следно >

Choose Your Language/Избери јазик

Промотивно видео

Акредитации

Акредитации

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2018

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2018

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Контакт и локација

Контакт и локација

Еразмус

100 год. Академик Филиповски

 • Филиповски
 • Филиповски
 • Филиповски
 • Филиповски
 • Филиповски
 • Филиповски

Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:
pdf Информатор 2018/2019

JAFES '22


jafes_cover_pageweb.jpgopitnopole.png

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ