Skip to content

За Факултетот
Испити, часови, календар, активности... | Испечати |

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ И РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ


РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ 2018/19

pdf РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ 2018/19 Летен семестар

pdf РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ 2018/19 Зимски семестар

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

pdf Промена на одлука - календар на активности 2018/19 62.23 Kb

pdf Академски календар на активности 2018/19 121.55 Kb

pdf Термини за консултации 2018/19


Термини за испити - I, II Циклус 2018/19


Прв циклус студии


pdf Термини за испити - редовна сесија 2018/19
pdf Термини за испити - апсолвенти 2018/19

Втор циклус студии


pdf Термини за испити-редовна сесија 2018/19


ПРОМЕНА НА ТЕРМИН ЗА ИСПИТ
Се известуваат сите студенти дека испитите по предметите Екологија и Прописиво агроеколошко и органско земјоделство кај Проф. д-р Елизабета Ангелова ќе се одржат на 12.09.2019 (прв термин) и 26.09. 2019(втор термин) година
( за септемвриска испитна сесија)

Испитите по предметите кај Проф. д-р Раде Русевски кои се закажани во втората испитна сесија на 13.06.2019 година ќе се одржат на 20.06.2019 година.
Од предметниот професор

Испитите по предметите кај Проф. д-р Зоран Поповски  кои се закажани во втората испитна сесија на 14.6.2019 година ќе се одржат на 17.6.2019 година.
Од предметниот професор  

Испитите по предметите кај Проф. д-р Билјана Кузмановска
кои се закажани во втората спитна сесија на 13.6.2019 година ќе се одржат на 24.6.2019 година.
Од предметниот професор
 

Choose Your Language/Избери јазик

Промотивно видео

Акредитации

Акредитации

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006

pdf Сертификат за акредитација 2018

pdf Прилог кон сертификатот lt-050-2018
Имаме 4 гости на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Контакт и локација

Контакт и локација

100 год. Академик Филиповски

  • Филиповски
  • Филиповски
  • Филиповски
  • Филиповски
  • Филиповски
  • Филиповски

Еразмус

Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:

JAFES

jafes_baner.pngopitnopole.png

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ