Skip to content

За Факултетот arrow Сточарство
Сточарство
СТОЧАРСТВО | Испечати |
ИНСТИТУТ ЗА АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА
КАТЕДРА ЗА СТОЧАРСТВО

 
НАУЧНА ДЕЈНОСТ
 • Селекција на домашни животни (говеда, овци, кози, свињи и живина);
 • Исхрана на домашни животни риби, дивеч и пчели;
 • Технологија на сточарското производство и преработка на анималните производи;
 • Биотехнологија и молекуларна биологија во сточарското производство;
 • Здравствена заштита и благосостојба на животните;
 • Хигена на анимални производи и преработки од анимални производи 

Меѓународна соработка

    Соработка со сродни институции во земјава и странство.

Корисни линкови:

1. Основи на сточарско производство

2. Популациска генетика

3. Пчеларство

Прочитај повеќе...
 
Основи на сточарското производство | Испечати |
Предметни наставници: Проф. д-р Сретен Андонов / Доц. д-р Александар Узунов

ТЕРМИН ЗА  СЛЕДЕН ИСПИТ:

Испитот по предметите ОСНОВИ НА СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО, ОПШТО СТОЧАРСТВО и ПОПУЛАЦИСКА ГЕНЕТИКА, за сите студенти, ќе се одржи на  14.08.2015 година во 09:00 часот.


ПОСЛЕДНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ И КОЛОКВИУМ: од rezultati_kolokvium_1_osp_20170405
резултати од испит __20170522
Резултати испит__20170612
Резултати од испит __20170912

Фонд на часови: 3+1

10751742_216488991858243_923329291_n_copy.jpg

  Практична настава со студенти од прва година на Анимална биотехнологија (12.11.2014)


Материјал за следење на предавањата и подготовка на испит. 


Прочитај повеќе...
 

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
Имаме 2 гости на оваа страница

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна