Skip to content

За Факултетот arrow Студенти arrow Заверка на летен семестар 2015/16 уч.год.
Заверка на летен семестар 2015/16 уч.год. | Испечати |
С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 година ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ СО ЗАПИШАН II, IV, VI и VIII СЕМЕСТАР НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ

1.     ЗАВЕРКАТА НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2015-2016 година ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ НА СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ И ГОДИНИ ЌЕ СЕ ВРШИ:
ОД 20.06.2016 година (понеделник)
ДО 30.06.2016 година (четврток)

-         При заверката студентите потребно е да ги обезбедат сите потписи и уредно пополнет семестрален лист со административна марка (ПП образец) од 50,00 денари.
-         Заверка после предвидениот рок (во период од најмногу 7 работни дена) ќе се врши со надоместок од  500 денари, уплатени на жиро сметка на Факултетот.
-         Студентите кои од оправдани причини задоцниле помалку од 30 дена од почетокот на редовниот рок за заверка, истото можат да го направат со задолжително поднесување на барање (барање/молба одобрена од продеканот за настава), поткрепено со соодветна документација за оправданото отсуство.

-        После предвидениот рок, студентите неможат да заверат семестар.

ПРИ ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАРОТ, СТУДЕНТИТЕ  ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ПОДИГНАТ ОД СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ (соба бр. 38 А):

-         ПОТВРДА ЗА УПАТУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА (доколку студентите не подигнале документи при заверка на зимскиот и упис на летниот семестар) ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ НА ФЗНХ (30 дена практична настава, која е задолжителна законска обврска и која студентите треба да ја реализираат најдоцна до 14.9.2016 година, а без која студентите неможат да запишат наредна учебна година. Практичната настава се однесува и за студентите со VIII запишан семестар)

-         СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ВО II, IV, VI и VIII семестар  ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОДИГНУВААТ И ПОПОЛНУВААТ СТУДЕНТСКА АНКЕТА ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 година.

-         СТУДЕНТИТЕ КОИ ЗАПИШАЛЕ VIII СЕМЕСТАР (не подигнале документи за пријава на дипломски труд при уписот на летниот семестар) ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОДИГНУВААТ УПАТСТВО И ФОРМУЛАРИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ДИПЛОМСКИ ТРУД (упатството за пријавување и насловите на темите се објавени на огласната табла и веб страната на ФЗНХ).

Н А П О М Е Н А:

СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ НА СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ КОИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НЕ ОБЕЗБЕДИЛЕ ЕДЕН ИЛИ НАЈМНОГУ ДВА ПОТПИСИ, ЌЕ МОЖАТ ДА ГО ЗАВЕРАТ СЕМЕСТАРОТ СО НАДОМЕСТОК ОД 19,98 Еври (во денарска противвредност) ЗА СЕКОЈ НЕРЕАЛИЗИРАН ПОТПИС, УПЛАТЕНИ НА ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ.  


ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ Е:

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ, Ж.С. 160010454578810, со ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095 и ПОВИКУВАЧКИ БРОЈ 723012, ПРОГРАМА 41, НАЧИН 2, СО НАЗНАКА: ЗА ЗАПИШУВАЊЕ, ПРИМАЧ:  НАРОДНА БАНКА НА РМ.
 
СИТЕ ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ И УПЛАТНИЦИ СО НАЗНАЧЕНА ЖИРО СМЕТКА НА ФАКУЛТЕТОТ СТУДЕНТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ.
 

 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 2 гости на оваа страница

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна