Skip to content

За Факултетот arrow Студенти arrow Пријавување испити 25.06-02.07.2019
Пријавување испити 25.06-02.07.2019 | Испечати |
Пријавување испити 25.06-02.07.2019


СООПШТЕНИЕ

СЕ ИНФОРМИРААТ СИТЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ПРВА, ВТОРА, ТРЕТА И ЧЕТВРТА УЧЕБНА ГОДИНА, ДЕКА ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА ТРЕТАТА РЕДОВНА ИСПИТНА СЕСИЈА КОЈА ТРАЕ ОД 26 АВГУСТ ДО 27 СЕПТЕМВРИ  ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД  25.06.2019 (ВТОРНИК) ДО  02.07.2019 ГОДИНА (ВТОРНИК)

ИСТО ТАКА, ПРИЈАВУВАЊЕТО СТУДЕНТИТЕ ПОТРЕБНО Е ДА ГО ИЗВРШАТ СО ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ СО ЕЛЕКТРОНСКИОТ КОД (СЕРИСКИОТ БРОЈ) НА ШАЛТЕРОТ НА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ВО ПЕРИОДОТ ОД 11 ДО 13 ЧАСОТ. 

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ТРЕТАТА РЕДОВНА   ИСПИТНА СЕСИЈА 26 АВГУСТ - 27 СЕПТЕМВРИ ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ АПСОЛВЕНТИ И СТУДЕНТИ НА ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ, ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ИСТИОТ ПЕРИОД СО ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ СО ЕЛЕКТРОНСКИОТ КОД (СЕРИСКИОТ БРОЈ) НА ШАЛТЕРОТ НА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА.

НАПОМЕНА:

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТ ПО ВТОР, ТРЕТ И ПОВЕЌЕ ПАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ СО НАДОМЕСТОК ОД 300 денари. 
  • СТУДЕНТИТЕ КОИ НЕ ПРИЈАВИЛЕ ВО ДАДЕНИОТ РОК ЕЛЕКТРОНСКИ ИСПИТ (IKNOW) И НЕ ДОСТАВИЛЕ ХАРТИЕНА ПРИЈАВА НА ШАЛТЕРОТ НА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ИСТОТО МОЖАТ ДА ГО НАПРАВАТ СО КАЗНА ОД 400 ден.  ЗА СЕКОЈ ИСПИТ НАЈДОЦНА ДО 08.07.2019 ГОДИНА.  
  • СТУДЕНТИТЕ КОИ ПРИЈАВИЛЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ИСПИТ (IKNOW), А НЕ ДОСТАВИЛЕ ХАРТИЕНА ПРИЈАВА ИСТАТА МОЖАТ ДА ЈА ДОСТАВАТ НАЈДОЦНА ДО 05.07.2019 ГОДИНА (ПЕТОК) БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА КАЗНА,ПОСЛЕ ОВОЈ РОК ПРИЈАВИТЕ ЗА ИСПИТ СЕ ДОСТАВУВААТ СО КАЗНА ОД 400 ДЕН. ПО ИСПИТ.    
  • ВАЖНО: ПРИЈАВИТЕ ЗА ИСПИТИ ЗА ТРЕТАТА РЕДОВНА СЕСИЈА МОЖАТ ДА СЕ ДОСТАВАТ НАЈДОЦНА ДО 08.07.2019 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК), ПОСЛЕ ОВОЈ РОК СТУДЕНТОТ НЕ МОЖЕ ДА ПРИЈАВИ ИСПИТ.                                         

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ  
 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации
Имаме 2 гости на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ