Skip to content

За Факултетот arrow Студенти arrow Соопштенија/Новости arrow Промена на обврската за плаќање на административна та
Промена на обврската за плаќање на административна та | Испечати |
Промена на обврската за плаќање на административна такса

Почитувани студенти,
           Ве информираме, дека  студентите,  НЕ ТРЕБА ДА ПЛАЌААТ  АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА   за пријави за испити, обрасци за  запишување и за заверка на семестар,  согласно чл. 92, од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус (додипломски студии) и  втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „ Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр.417, од 29 јануари 2019).
Согласно членот 92
„Барањата за издавање на управни и реални акти, согласно Законот за  општата управна постапка, односно барањата за остварување на заштита на  правата и правните интереси на студентите подлежат на административна такса согласно со Законот за административните такси, освен барањата за издавање на оргинал-уверенија и оргинал-дипломи за завршени студии, како и за други дејствија за кои не се плаќа такса согласно со закон.
Пријавите за испит и обрасците за запишување и за заверка на семестар не подлежат на административна такса“


Од Деканатот
 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации
Имаме 2 гости на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ