Skip to content

За Факултетот arrow Листа на лаборатории arrow Лабораторија за тутун
Лабораторија за тутун | Испечати |
Постоењето на лабораторијата датира од вселувањето на Факултетот во сегашната зграда (1966/67 година). Лоцирана е на вториот кат од Факултетот за земјоделски науки и храна во една просторија со површина од 36 м2.

Поважна опрема

 • Термостати;
 • Печка за жарење;
 • Влагомер Кетт Т-22;
 • Варбург апарат.
Анализи

 • Определување на квалитетните својства на тутунско семе (влага, чистота, апсолутна маса, хектолитарска маса, енергија на ’ртење и вкупна ’ртливост);
 • Физички карактеристики на тутунската суровина (водозадржлива способност, содржина на главно ребро, фракциски состав, утврдување на типот и класата на тутун, содржина на примеси од органско, неорганско, природно и вештачко потекло);
 • Определување на органолептичките својства (визуелни и дегустативни карактеристики) на тутунската суровина и тутунските преработки;
 • Мувлосаност на тутунот;
 • Ферментираност на тутунот;
 • Ферментативно кало.

Дејност

Дејноста на лабораторијата за тутун се реализира преку:
 • Научни и апликативни проекти од областа на агротехниката, селекцијата, обработката и фабрикацијата на тутунот;
 • Анализи за тутунската индустрија и државни органи.

Контакт

Проф. д-р Симеон Карајанков (тел. +389 2 3115277 лок. 185)
Доц. д-р Златко Арсов ( Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете ; Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете )
 

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба
Уписи - III Циклус 2018/19

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.07.2018

Опитно поле

opitnopole.png

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна