Skip to content

За Факултетот arrow Листа на лаборатории arrow Лабораторија за агрохемија со исхрана на растенијата
Лабораторија за агрохемија со исхрана на растенијата
Лабораторијата за агрохемија со исхрана на растенијата постои од 1947 година, односно од основањето на Земјоделскиот факултет. Лоцирана е на првиот кат од Факултетот, а опфаќа една просторија со површина од 36м2 .

Поважна опрема

 • Муфелна печка;
 • Кјелдал апарат;
 • Пламенфотометар;
 • Сушници;
 • Апарат за дестилација на вода;
 • Аналитичка вага.
Анализи

Агрохемиски анализи на почва
 • Содржина на достапни макро и микробиогени елементи за растенијата;
 • Содржина на достапни за растенијата облици на тешки токсични метали.
Фолијарни (лисни) анализи
 • Содржина на макро и микробиогени;
 • Содржина на тешки токсични метали.
Квалитет на овошје, грозје и зеленчук
 • Определување на вода и суви материи;
 • Определување на минерални и органски материи;
 • Содржина на макро и микроелементи;
 • Анализа на тешки токсични метали.
Анализа на минерални ѓубрива
 • Определување на хемиски својства;
 • Анализа на физички својства.
Анализа на органски ѓубрива

Дејност

Дејноста на оваа лабораторија се реализира преку:
 • Научни проекти од областа на исхраната на растенијата;
 • Анализи за приватниот и општествениот земјоделски сектор;
 • Анализи за организациите кои се занимаваат со увоз на минерални ѓубрива.

Контакт

Проф. д-р Видоја Трпески (тел: +389 23115277 лок.151)
Проф. д-р Марина Стојанова ( Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете к)
 

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА 2017 228.02 Kb

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна