Skip to content

За Факултетот arrow Листа на лаборатории arrow Лабораторија за агрохемија со исхрана на растенијата
Лабораторија за агрохемија со исхрана на растенијата | Испечати |
Лабораторијата за агрохемија со исхрана на растенијата постои од 1947 година, односно од основањето на Земјоделскиот факултет. Лоцирана е на првиот кат од Факултетот, а опфаќа една просторија со површина од 36м2 .

Поважна опрема

 • Муфелна печка;
 • Кјелдал апарат;
 • Пламенфотометар;
 • Сушници;
 • Апарат за дестилација на вода;
 • Аналитичка вага.
Анализи

Агрохемиски анализи на почва
 • Содржина на достапни макро и микробиогени елементи за растенијата;
 • Содржина на достапни за растенијата облици на тешки токсични метали.
Фолијарни (лисни) анализи
 • Содржина на макро и микробиогени;
 • Содржина на тешки токсични метали.
Квалитет на овошје, грозје и зеленчук
 • Определување на вода и суви материи;
 • Определување на минерални и органски материи;
 • Содржина на макро и микроелементи;
 • Анализа на тешки токсични метали.
Анализа на минерални ѓубрива
 • Определување на хемиски својства;
 • Анализа на физички својства.
Анализа на органски ѓубрива

Дејност

Дејноста на оваа лабораторија се реализира преку:
 • Научни проекти од областа на исхраната на растенијата;
 • Анализи за приватниот и општествениот земјоделски сектор;
 • Анализи за организациите кои се занимаваат со увоз на минерални ѓубрива.

Контакт

Проф. д-р Видоја Трпески (тел: +389 23115277 лок.151)
Проф. д-р Марина Стојанова ( Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете к)
 

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба
Уписи - III Циклус 2018/19

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.07.2018

Опитно поле

opitnopole.png

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна