Skip to content

За Факултетот arrow Листа на лаборатории arrow Лабораторија за агрохемија со исхрана на растенијата
Лабораторија за агрохемија со исхрана на растенијата | Испечати |
Лабораторијата за агрохемија со исхрана на растенијата постои од 1947 година, односно од основањето на Земјоделскиот факултет. Лоцирана е на првиот кат од Факултетот, а опфаќа една просторија со површина од 36м2 .

Поважна опрема

 • Муфелна печка;
 • Кјелдал апарат;
 • Пламенфотометар;
 • Сушници;
 • Апарат за дестилација на вода;
 • Аналитичка вага.
Анализи

Агрохемиски анализи на почва
 • Содржина на достапни макро и микробиогени елементи за растенијата;
 • Содржина на достапни за растенијата облици на тешки токсични метали.
Фолијарни (лисни) анализи
 • Содржина на макро и микробиогени;
 • Содржина на тешки токсични метали.
Квалитет на овошје, грозје и зеленчук
 • Определување на вода и суви материи;
 • Определување на минерални и органски материи;
 • Содржина на макро и микроелементи;
 • Анализа на тешки токсични метали.
Анализа на минерални ѓубрива
 • Определување на хемиски својства;
 • Анализа на физички својства.
Анализа на органски ѓубрива

Дејност

Дејноста на оваа лабораторија се реализира преку:
 • Научни проекти од областа на исхраната на растенијата;
 • Анализи за приватниот и општествениот земјоделски сектор;
 • Анализи за организациите кои се занимаваат со увоз на минерални ѓубрива.

Контакт

Проф. д-р Видоја Трпески (тел: +389 23115277 лок.151)
Проф. д-р Марина Стојанова ( Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете к)
 

Choose Your Language/Избери јазик

Промотивно видео

Акредитации

Акредитации
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Еразмус

opitnopole.png

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ