Skip to content

За Факултетот arrow Листа на лаборатории arrow Лабораторија за испитување на почви
Лабораторија за испитување на почви | Испечати |
Лабораторијата за испитување на почви постои од 1947 година, односно од основањето на Факултетот. Лоцирана е на првиот кат од Факултетот, а опфаќа просторија со површина од околу 60 м2.

Поважна опрема

 • Муфелна печка;
 • Кјелдал апарат;
 • Пламенфотометар;
 • Сушници;
 • Апарат за дестилација на вода;
 • Аналитичка вага;
 • Спектрофотометар;
 • Центрифуга.Анализи

 • Физички својства на почвите (хигроскопна влага на почвата, механички состав на почвата, права густина на почвата, привидна густина на почвата, инфилтрација, порозност на почвата, пластичност и индекс на пластичност на почвата, лепливост на почвата).
 • Хемиски својства на почвите (pH на почвен раствор, содржина на карбонати, активно количество калциум карбонат, хумус во почвата, однос на C/N, хидролитичка киселост, сума на атсорбирани бази во безкарбонатни почви, пресметување потребно количество CaCO3 за калцизација, пресметување потребно количество гипс за гипсирање на алкалните почви, лесно достапни форми на фосфор и калиум, вкупно азот во почвата, микро-елементи, определување на вкупните и растворливите форми на тешки метали во почвата, анализа на органски ѓубрива).

Дејност

Дејноста на оваа лабораторија се реализира преку:
 • Научни проекти од областа на педологијата;
 • Анализи за приватниот и општествениот земјоделски сектор.

Контакт

Проф. д-р Јосиф Митрикески (2 3115 277/ 152 Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете )
Проф. д-р Татјана Миткова (23115 277 /156 Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете )
Пом. аистент Миле Маркоски (2 3 155 277 /119 Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете )
 

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба
Уписи - III Циклус 2018/19

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.07.2018

Опитно поле

opitnopole.png

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна