Skip to content

За Факултетот arrow Листа на лаборатории arrow Лабораторија за испитување на почви
Лабораторија за испитување на почви
Лабораторијата за испитување на почви постои од 1947 година, односно од основањето на Факултетот. Лоцирана е на првиот кат од Факултетот, а опфаќа просторија со површина од околу 60 м2.

Поважна опрема

 • Муфелна печка;
 • Кјелдал апарат;
 • Пламенфотометар;
 • Сушници;
 • Апарат за дестилација на вода;
 • Аналитичка вага;
 • Спектрофотометар;
 • Центрифуга.Анализи

 • Физички својства на почвите (хигроскопна влага на почвата, механички состав на почвата, права густина на почвата, привидна густина на почвата, инфилтрација, порозност на почвата, пластичност и индекс на пластичност на почвата, лепливост на почвата).
 • Хемиски својства на почвите (pH на почвен раствор, содржина на карбонати, активно количество калциум карбонат, хумус во почвата, однос на C/N, хидролитичка киселост, сума на атсорбирани бази во безкарбонатни почви, пресметување потребно количество CaCO3 за калцизација, пресметување потребно количество гипс за гипсирање на алкалните почви, лесно достапни форми на фосфор и калиум, вкупно азот во почвата, микро-елементи, определување на вкупните и растворливите форми на тешки метали во почвата, анализа на органски ѓубрива).

Дејност

Дејноста на оваа лабораторија се реализира преку:
 • Научни проекти од областа на педологијата;
 • Анализи за приватниот и општествениот земјоделски сектор.

Контакт

Проф. д-р Јосиф Митрикески (2 3115 277/ 152 Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете )
Проф. д-р Татјана Миткова (23115 277 /156 Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете )
Пом. аистент Миле Маркоски (2 3 155 277 /119 Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете )
 

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА 2017 228.02 Kb

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна