Skip to content

За Факултетот arrow Наставен кадар arrow Редовни професори arrow Драги Димитриевски
Драги Димитриевски | Испечати |

Превземи предавања - Развој на хумани ресурси

pdf 0_Вовед во хумани ресурси 2019

pdf 1_Планирање на хуманите ресурси 2019

pdf 2_Вработување на хуманите ресурси 2019

pdf 3 Селективни методи 2019

pdf 4. Развој на хуманите ресурси и индивидуите во организациите 2019

pdf 5. Процеси на учење 2019

pdf 6. Мотивација 2019

pdf 7. Изградба на ефикасни тимови 2019

Превземи - за Втор колоквиум по предмет Развој на хумани ресурси

pdf За втор колоквум - Развој на хумани ресурси

Превземи предавања

pdf 2_Скрипта 560.62 Kb

pdf Закон за земјоделство и рурален развој 508.57 Kb

pdf 4._ekon_na_blag-nov2018 423.22 Kb 

pdf 5.1. Водење на Аг.Политика.pdf 467.13 Kb

pdf 5.2. Монит. и Евалуац на Аг.Пол.pdf 696.17 Kb

pdf 6. Аграрна политика-РМ.pdf 338.62 Kb

pdf eu_cap 2.60 Mb

pdf Рекапитулација - 2.pdf 997.05 Kb

 

Предмет: Развој на хумани ресурси
pdf Вовед во хумани ресурси 763.58 Kb
pdf Планирање на хумани ресурси 991.51 Kb
pdf Вработување на хуманите ресурси 1.59 Mb
pdf Селективни методи 816.98 Kb
pdf Развој на хуманите ресурси и индивидуите во организациите 1.45 Mb
pdf Процеси на учење 1.61 Mb
pdf Мотивација 1.07 Mb
pdf Изградба на ефикасни тимови 1.33 Mb
pdf Хумани ресурси 896.29 Kb

 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language/Избери јазик


Си ја заборавивте лозинката?

Акредитации

Акредитации
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Контакт и локација

Контакт и локација

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ