Skip to content

За Факултетот arrow Заштита на растенија arrow ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА | Испечати |
zastita_na_rastenija.jpg КАТЕДРА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

 
Научна дејност
     • Проучување на мофролошките, биолошките и еколошките особини за штетниците кај културните растенија;
 • Проучување на  мерките за заштита на културните растенија од штетниците и причинителите на болестите;
 • Примена на принципите на интегралната заштита на растенијата од штетниците и причинителите на болестите;
 • Пратење на појавата и динамиката на развој на штетниците и причинителите на болестите во одредени региони во Република Македонија;
 • Утврдување на штети предизвикани од растителните болести и штетници.

Меѓународна соработка

 • Меѓународна соработка со Заводот за фитопатологија при Агроекономскиот факултет во Загреб ,Република Хрватска
 • COST
 


Апликативна дејност

 • Здраствени прегледи на семе и посадочен материјал;
 • Биолошки испитувања на фунгициди и зооциди;
 • Стручни совети за заштита на растенијата од штетници и поедини инсекти;
 • Изготвување на програми за заштита на поедини култури;
 • Одржување на стручни предавања за заштита на растенијата од штетници и болести по покана од агенции, фирми , стопанства и друго;
 • Испитување на биолошка ефикасност на пестицидите;
 • Утврдување на здраствена состојба на семе и посадочен материјал;Научно техничка соработка со земјоделските стопанства;
 • Едукација на советници на земјоделските производители;
 • Едукација на фармери;
 • Едукација на фитосанитарни советнициi;

Членови на Катедрата


   
raderusevski.jpg
 Име
 Раде
 Презиме  Русевски
 Титула  Доктор
 Начно звање
 Редовен професор
 Катедра  Заштита на растенија
 Телефон  +389 2 3255 100 лок. 231
 Факс  +389 2 3134 310
 Е-пошта   Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
 CV  cv_prof._d-r_rade_rusevski

stanislava.jpg

Д-р Станислава Лазаревска
Редовен професор

Датум на раѓање:  25.5.1965

Наставна дејност:
- општа ентомологија
- ентомологија со   фитофармација
- специјална зоологија
- заштита на складирани   производи
  m0870.jpg Д-р Билјана Кузмановска
Вонреден професор

Датум на раѓање:  19.4.1979

Наставна дејност:
-општа фитопатологија
-фитопатологија со фитофармација
Магистерски труд: Биологија на лисниот минер Liryomiza bryoniae Kaltenbach. (Agromyzidae, Diptera) во оранжериите во Македонија. Земјоделски факултет, Скопје, 1992 г.

Докторска дисертација: Ентомоценозата на пченицата во услови на различен приод во заштита на културата. Земјоделски факултет, Скопје, 1998 г.

Научно поле на интерес: ентомологија со фитофармација, заштита на растенијата. E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете , Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
  Магистерски труд: Проучување на можностите за сузбивање на причинителот на пламеницата кај лозата Plasmopara viticola (Berk. & Curt.) Berlesse et de Toni во лозови насади во услови со и без наводнување. Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје, 2006 г.

Научно поле на интерес: фитопатологија со фитофармација, заштита на растенијата од болести

Докторска дисертација:


E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
                Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
       
m0884.jpg М-р Владимир Стојановски


Датум на раѓање:  21.4.1956

Наставна дејност:
-општа фитопатологија
-фитопатологија со фитофармација
    Ksenija Markovska.jpg Ксенија Марковска
Лаборант
Датум на раѓање:
08. 06. 1969
Магистерски труд: Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary причинител на влажното гниење на гравот и можност за негово сузбивање. Земјоделски факултет, Скопје, 1984 г.

Научно поле на интерес: фитопатологија со фитофармација, заштита на растенијата од болести

E-mail: @zf.ukim.edu.mk
  E-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете , Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
 

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна