Skip to content

За Факултетот arrow Студенти arrow Заверка на летен семестар 2018/19
Заверка на летен семестар 2018/19 | Испечати |
Заверка на летен семестар 2018/19


С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 година  ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА - СКОПЈЕ  

1. ЗАВЕРКАТА НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 година ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ НА СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ И ГОДИНИ ЌЕ СЕ ВРШИ: ОД 17.06.2018 година (понеделник) ДО 21.06.2018 година (петок)  

  •  Потребни документи за заверка на семестар:      
-  Индекс со запишани предмети од тековниот семестар за кои студентите добиле потписи;   
 - Формулар за заверка на семестар ;    

ПРИ ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАРОТ,СТУДЕНТИТЕ  ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ПОДИГНАТ ОД СТУДЕНТСКИПАРЛАМЕНТ (собабр. 38 А):

-        ПОТВРДА ЗА УПАТУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА (доколку студентите не подигнале документи при заверка на зимскиот и уписна летниот семестар) ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ НА ФЗНХ (30 дена практична настава, која е задолжителна законска обврска и која студентите треба да ја реализираат најдоцна до 25.9.2019 година, а без која студентите не можат да запишат наредна учебна година. Практичната настава се однесува и за студентите со запишан VIII семестар)

-        СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ВО II, IV, VI и VIII семестар  ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОДИГНУВААТ И ПОПОЛНУВААТ СТУДЕНТСКА АНКЕТА ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 година.  

Н А П О М Е НА:

СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИЗАПИШАНИ НА СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ КОИ ВОЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НЕ ОБЕЗБЕДИЛЕ ЕДЕН ИЛИ НАЈМНОГУ ДВА ПОТПИСИЌЕ МОЖАТ ДА ГО ЗАВЕРАТ СЕМЕСТАРОТ СО НАДОМЕСТОК ОД19,98 Евра (во денарска противвредност), ОДНОСНО 39,96 Евра (во денарска противвредност) ЗА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ,  ЗА СЕКОЈ ПОТПИС (НЕРЕАЛИЗИРАНИ ОБВРСКИ НАПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА НА IЦИКЛУССТУДИИ), УПЛАТЕНИ НА ЖИРО СМЕТКАТАНА ФАКУЛТЕТОТ.   

ЗАВЕРКА ПОСЛЕ ПРЕДВИДЕНИОТ РОК (ВО ПЕРИОД ОД 15 РАБОТНИ ДЕНА) ЌЕ СЕ ВРШИ СО НАДОМЕСТОК ОД 500 денари, УПЛАТЕНИ НА ЖИРО СМЕТКА НА ФАКУЛТЕТОТ, А ЗАВЕРКА ПОСЛЕ ПРЕДВИДЕНИОТ РОК (ВО ПЕРИОД НАД 15 ДО 30 РАБОТНИ ДЕНА) ЌЕ СЕ ВРШИ СО НАДОМЕСТОК ОД 2.000 денари.    


ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ Е:

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ, Ж.С. 160010454578810, со ТРЕЗОРСКАСМЕТКА 100000000063095 и ПОВИКУВАЧКИ БРОЈ 723012, ПРОГРАМА 41, НАЧИН 2, СО НАЗНАКА: ЗА НЕРЕАЛИЗИРАН ПОТПИС, ПРИМАЧ: НАРОДНА БАНКА НА РМ.
СИТЕ ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ И УПЛАТНИЦИ СО НАЗНАЧЕНА ЖИРО СМЕТКА НА ФАКУЛТЕТОТ СТУДЕНТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ.
                 


                                           ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ  
 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации
Имаме 2 гости на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ