Skip to content

За Факултетот arrow Студенти arrow УПИСИ ПРВ ЦИКЛУС Слободни места за втор уписен рок 2016
УПИСИ ПРВ ЦИКЛУС Слободни места за втор уписен рок 2016

ЛИСТА НА СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРИОТ УПИСЕН РОК (5 СЕПТЕМВРИ 2016 година)

ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА

ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА 

ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТСв. КИРИЛ И МЕТОДИЈВО СКОПЈЕ
ФАКУЛТЕТИ - СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -

редовни во
државна
квота

износ на
надоместок
(ЕУР)

редовни со
кофинансирање

износ на ко-
финанси-
рање (ЕУР)

вонредни

износ на ко-
финансирање за вонредни студенти(ЕУР)

вкупен број
на студенти

Факултет за земјоделски науки и храна

350


100/200


217


100/400


159

400

725

 • поледелство

28

200

15

400

10

400

53

 • градинарство и цвеќарство

34

200

15

400

8

400

57

 • лозарство и винарство

33

200

15

400

10

400

58

 • овоштарство со лозарство

24

200

15

400

10

400

49

 • анимална биотехнологија

34

200

15

400

9

400

58

 • агроекономика

22

200

25

400

18

400

65

 • заштита на растенијата - фитомедицина

24

200

15

400

10

400

49

 • еко-земјоделство

34

200

15

400

10

400

59

 • преработка на земјоделски производи

36

200

25

400

19

400

80

 • квалитет и безбедност на храна

0

200

22

400

15

400

37

 • дисперзирани студии по градинарство и цвеќарство во Гевгелија

40

100

20

100

20

400

80

 • дисперзирани студии по производство и преработка на тутун во Прилеп

40

100

20

100

20

400

80


ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ
 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 2 гости на оваа страница

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна