Skip to content

За Факултетот arrow Студенти arrow УПИСИ ПРВ ЦИКЛУС Слободни места за втор уписен рок 2016
УПИСИ ПРВ ЦИКЛУС Слободни места за втор уписен рок 2016 | Испечати |

ЛИСТА НА СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРИОТ УПИСЕН РОК (5 СЕПТЕМВРИ 2016 година)

ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА

ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА 

ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТСв. КИРИЛ И МЕТОДИЈВО СКОПЈЕ
ФАКУЛТЕТИ - СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -

редовни во
државна
квота

износ на
надоместок
(ЕУР)

редовни со
кофинансирање

износ на ко-
финанси-
рање (ЕУР)

вонредни

износ на ко-
финансирање за вонредни студенти(ЕУР)

вкупен број
на студенти

Факултет за земјоделски науки и храна

350


100/200


217


100/400


159

400

725

 • поледелство

28

200

15

400

10

400

53

 • градинарство и цвеќарство

34

200

15

400

8

400

57

 • лозарство и винарство

33

200

15

400

10

400

58

 • овоштарство со лозарство

24

200

15

400

10

400

49

 • анимална биотехнологија

34

200

15

400

9

400

58

 • агроекономика

22

200

25

400

18

400

65

 • заштита на растенијата - фитомедицина

24

200

15

400

10

400

49

 • еко-земјоделство

34

200

15

400

10

400

59

 • преработка на земјоделски производи

36

200

25

400

19

400

80

 • квалитет и безбедност на храна

0

200

22

400

15

400

37

 • дисперзирани студии по градинарство и цвеќарство во Гевгелија

40

100

20

100

20

400

80

 • дисперзирани студии по производство и преработка на тутун во Прилеп

40

100

20

100

20

400

80


ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ
 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Промоција на студенти

Промоција на студенти
Декември 2017
jpg Слика 22/12/2017,22:45 2.53 Mb

 Maj 2017
jpg Слика 1 30/05/2017,13:14
jpg Слика 2 30/05/2017,13:14
jpg Слика 3 30/05/2017,13:14
jpg Слика 4 30/05/2017,13:15

 Декември 2016
jpg Слика 1 18/01/2017,15:00


Контакт и локација

Контакт и локација

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна