Skip to content

За Факултетот arrow Студенти arrow Распоред на часови 2017/18
Распоред на часови 2017/18 | Испечати |
ПРЕВЗЕМИ PDF:pdf raspored_na_casovi_za_zimski_semestar_fznh_2017-2018 643.68 Kb

УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ  
РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА  ПРВА ГОДИНА - I СЕМЕСТАР   СТУДИСКА ПРОГРАМА - ПОЛЕДЕЛСТВО  
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК ХЕМИЈА  (АМФИТЕАТАР 30) РАЗВОЈ НА ХУМАНИ РЕСУРСИ - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
  ВТОРНИК   АГРОКЛИМАТОЛОГИЈА  (АМФИТЕАТАР 30)  
  СРЕДА     ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)
  ЧЕТВРТОК   МЕХАНИЗАЦИЈА ВО ПОЛЕДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО (АМФИТЕАТАР 30)  
  ПЕТОК   СТАТИСТИКА - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
  УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ПРВА ГОДИНА - I СЕМЕСТАР   СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО  
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК   РАЗВОЈ НА ХУМАНИ РЕСУРСИ - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
  ВТОРНИК   АГРОКЛИМАТОЛОГИЈА  (АМФИТЕАТАР 30)  
  СРЕДА   БИОХЕМИЈА (АМФИТЕАТАР 30) ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)
  ЧЕТВРТОК   МЕХАНИЗАЦИЈА ВО ГРАДИНАРСКО И ЦВЕЌАРСКО ПРОИЗВОДСТВО (АМФИТЕАТАР 30) ХЕМИЈА-Изборен  (АМФИТЕАТАР 30)
  ПЕТОК   СТАТИСТИКА - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
    УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ПРВА ГОДИНА - I СЕМЕСТАР   СТУДИСКА ПРОГРАМА - ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА (ФИТОМЕДИЦИНА)
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК ХЕМИЈА-Изборен (АМФИТЕАТАР 30) РАЗВОЈ НА ХУМАНИ РЕСУРСИ - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
  ВТОРНИК   АГРОКЛИМАТОЛОГИЈА  (АМФИТЕАТАР 30)  
  СРЕДА   БИОХЕМИЈА (АМФИТЕАТАР 30) ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)
  ЧЕТВРТОК   МАШИНИ И ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА (ПРЕДАВАЛНА 32)  
  ПЕТОК   СТАТИСТИКА - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
  УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ПРВА ГОДИНА - I СЕМЕСТАР   СТУДИСКА ПРОГРАМА - ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК   РАЗВОЈ НА ХУМАНИ РЕСУРСИ - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
  ВТОРНИК   АГРОКЛИМАТОЛОГИЈА  (АМФИТЕАТАР 30) МИКРОБИОЛОГИЈА - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
  СРЕДА     ЗООЛОГИЈА (ПРЕДАВАЛНА 77)
  ЧЕТВРТОК   МЕХАНИЗАЦИЈА (ПРЕДАВАЛНА 32) ХЕМИЈА-Изборен  (АМФИТЕАТАР 30)
  ПЕТОК   СТАТИСТИКА - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
    УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ПРВА ГОДИНА - I СЕМЕСТАР   СТУДИСКА ПРОГРАМА - ОВОШТАРСТВО СО ЛОЗАРСТВО
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК ХЕМИЈА-Изборен (АМФИТЕАТАР 30) РАЗВОЈ НА ХУМАНИ РЕСУРСИ - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
  ВТОРНИК   АГРОКЛИМАТОЛОГИЈА  (АМФИТЕАТАР 30)  
  СРЕДА   БИОХЕМИЈА (АМФИТЕАТАР 30)  
  ЧЕТВРТОК   МЕХАНИЗАЦИЈА ВО ОВОШТАРСКО И ЛОЗАРСКО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДАВАЛНА 32)  
  ПЕТОК   СТАТИСТИКА - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
    УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ПРВА ГОДИНА - I СЕМЕСТАР   СТУДИСКА ПРОГРАМА - ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК ХЕМИЈА (АМФИТЕАТАР 30) РАЗВОЈ НА ХУМАНИ РЕСУРСИ - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
  ВТОРНИК   АГРОКЛИМАТОЛОГИЈА  (АМФИТЕАТАР 30)  
  СРЕДА     ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)
  ЧЕТВРТОК   МЕХАНИЗАЦИЈА ВО ЛОЗАРСКО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДАВАЛНА 32)  
  ПЕТОК   СТАТИСТИКА - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
    УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ПРВА ГОДИНА - I СЕМЕСТАР   СТУДИСКА ПРОГРАМА - ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК ХЕМИЈА (АМФИТЕАТАР 30) РАЗВОЈ НА ХУМАНИ РЕСУРСИ - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
  ВТОРНИК     МИКРОБИОЛОГИЈА (АМФИТЕАТАР 30)  
  СРЕДА     ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА (АМФИТЕАТАР 30)
  ЧЕТВРТОК   МЕХАНИЗАЦИЈА - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
  ПЕТОК   СТАТИСТИКА - Изборен (АМФИТЕАТАР 30) АГРОКЛИМАТОЛОГИЈА - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
                   
    УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ПРВА ГОДИНА - I СЕМЕСТАР   СТУДИСКА ПРОГРАМА - АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК  ОПШТО СТОЧАРСТВО (ПРЕДАВАЛНА 68) РАЗВОЈ НА ХУМАНИ РЕСУРСИ - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
  ВТОРНИК     АНАТОМИЈА НА ЖИВОТНИ (ПРЕДАВАЛНА 68)  
  СРЕДА   БИОХЕМИЈА (АМФИТЕАТАР 30)  
  ЧЕТВРТОК   МЕХАНИЗАЦИЈА - Изборен (АМФИТЕАТАР 30) ХЕМИЈА-Изборен  (АМФИТЕАТАР 30)
  ПЕТОК     АГРОКЛИМАТОЛОГИЈА-Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
                       
    УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ПРВА ГОДИНА - I СЕМЕСТАР   СТУДИСКА ПРОГРАМА - КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК   РАЗВОЈ НА ХУМАНИ РЕСУРСИ - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
  ВТОРНИК     МИКРОБИОЛОГИЈА (АМФИТЕАТАР 30)  
  СРЕДА     ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА (АМФИТЕАТАР 30)
  ЧЕТВРТОК   МЕХАНИЗАЦИЈА - Изборен (ПРЕДАВАЛНА 32) ХЕМИЈА  (АМФИТЕАТАР 30)
  ПЕТОК   СТАТИСТИКА - Изборен (АМФИТЕАТАР 30) АГРОКЛИМАТОЛОГИЈА - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
                   
    УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ПРВА ГОДИНА - I СЕМЕСТАР   СТУДИСКА ПРОГРАМА - АГРОЕКОНОМИКА
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК   РАЗВОЈ НА ХУМАНИ РЕСУРСИ (АМФИТЕАТАР 30)  
  ВТОРНИК      
  СРЕДА   БИОХЕМИЈА-Изборен (АМФИТЕАТАР 30) ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА-Изборен (АМФИТЕАТАР 30)
  ЧЕТВРТОК   МЕХАНИЗАЦИЈА (АМФИТЕАТАР 30) ХЕМИЈА - Изборен  (АМФИТЕАТАР 30)
  ПЕТОК   СТАТИСТИКА (АМФИТЕАТАР 30) АГРОКЛИМАТОЛОГИЈА - Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
                   
    УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ВТОРА ГОДИНА - III СЕМЕСТАР   СТУДИСКА ПРОГРАМА - ПОЛЕДЕЛСТВО
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК   МЕЛИОРАЦИИ СО ЗАШТИТА ОД ЕРОЗИЈА (ПРЕДАВАЛНА 76)  
  ВТОРНИК   ПЕДОЛОГИЈА (АМФИТЕАТАР 36) МИКРОБИОЛОГИЈА (АМФИТЕАТАР 30)  
  СРЕДА   ГРАДИНАРСТВО-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 37)     ГЕОМАТСКИ ТЕХНИКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 34А)  
  ЧЕТВРТОК    
  ПЕТОК     МАТЕМАТИКА - Изборен од широката листа на УКИМ (АМФИТЕАТАР 14)  
    УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ВТОРА ГОДИНА - III СЕМЕСТАР   СТУДИСКА ПРОГРАМА - ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК  ЕКОНОМИКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-Изборен (АМФИТЕАТАР 36) МЕЛИОРАЦИИ СО ЗАШТИТА ОД ЕРОЗИЈА-Изборен   (ПРЕДАВАЛНА 76)  
  ВТОРНИК   ПЕДОЛОГИЈА  (АМФИТЕАТАР 36)  МИКРОБИОЛОГИЈА (АМФИТЕАТАР 30)  
  СРЕДА    
  ЧЕТВРТОК   ОПШТО ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО (ПРЕДАВАЛНА 37)      
  ПЕТОК     МАТЕМАТИКА - Изборен од широката листа на УКИМ (АМФИТЕАТАР 14)  
    УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ВТОРА ГОДИНА - III СЕМЕСТАР   СТУДИСКА ПРОГРАМА - ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА (ФИТОМЕДИЦИНА)
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК ЕКОНОМИКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - Изборен (АМФИТЕАТАР 36) ОСНОВИ НА РАСТИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДАВАЛНА 77)    
  ВТОРНИК   ПЕДОЛОГИЈА  (АМФИТЕАТАР 36) МИКРОБИОЛОГИЈА (АМФИТЕАТАР 30)  
  СРЕДА     МОДЕЛИ И АНАЛИЗИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-Изборен (АМФИТЕАТАР 35)  
  ЧЕТВРТОК     ОДГЛЕДУВАЊЕ ЦВЕЌЕ ВО ЗАШТИТЕН ПРОСТОР-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 37)  
  ПЕТОК     МАТЕМАТИКА - Изборен од широката листа на УКИМ (АМФИТЕАТАР 14)  
                   
      УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ВТОРА ГОДИНА - III СЕМЕСТАР   СТУДИСКА ПРОГРАМА - ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК ЕКОНОМИКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-Изборен (АМФИТЕАТАР 36) ПОЧВЕНА МИКРОБИОЛОГИЈА (ПРЕДАВАЛНА 34А)  
  ВТОРНИК   ПЕДОЛОГИЈА  (АМФИТЕАТАР 36)  
  СРЕДА   БИОХЕМИЈА-Изборен  (АМФИТЕАТАР 30)  
  ЧЕТВРТОК     ИСХРАНА НА РАСТЕНИЈАТА (ПРЕДАВАЛНА 76)   
  ПЕТОК     МАТЕМАТИКА - Изборен од широката листа на УКИМ (АМФИТЕАТАР 14)  
                   
  УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ВТОРА ГОДИНА - III СЕМЕСТАР   СТУДИСКА ПРОГРАМА - ОВОШТАРСТВО СО ЛОЗАРСТВО
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК  ЕКОНОМИКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-Изборен (АМФИТЕАТАР 36) МЕЛИОРАЦИИ СО ЗАШТИТА ОД ЕРОЗИЈА-Изборен  (ПРЕДАВАЛНА 76)  
  ВТОРНИК   ПЕДОЛОГИЈА СО ОСНОВИ НА ПЕТРОГРАФИЈА (АМФИТЕАТАР 36) МИКРОБИОЛОГИЈА (АМФИТЕАТАР 30)  
  СРЕДА     ГЕОМАТСКИ ТЕХНИКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 34А)  
  ЧЕТВРТОК   ОПШТО ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 37)   ОПШТО ОВОШТАРСТВО (АМФИТЕАТАР 14)  
  ПЕТОК     МАТЕМАТИКА - Изборен од широката листа на УКИМ (АМФИТЕАТАР 14)  
    УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ВТОРА ГОДИНА - III СЕМЕСТАР   СТУДИСКА ПРОГРАМА - ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК ЕКОНОМИКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-Изборен (АМФИТЕАТАР 36)    
  ВТОРНИК   ПЕДОЛОГИЈА СО ОСНОВИ НА ПЕТРОГРАФИЈА (АМФИТЕАТАР 36) МИКРОБИОЛОГИЈА (АМФИТЕАТАР 30)  
  СРЕДА   БИОХЕМИЈА  (АМФИТЕАТАР 30)  
  ЧЕТВРТОК     ОПШТО ОВОШТАРСТВО-Изборен (АМФИТЕАТАР 14)  
  ПЕТОК     МАТЕМАТИКА - Изборен од широката листа на УКИМ (АМФИТЕАТАР 14)  
                   
    УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ВТОРА ГОДИНА - III СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА - ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК  ЕКОНОМИКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-Изборен (АМФИТЕАТАР 36)   СОВРЕМЕНИ ГЕНЕТСКИ МЕТОДИ*-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 68)
  ВТОРНИК   ПЕДОЛОГИЈА*  (АМФИТЕАТАР 36) МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА НА ЖИВОТИНСКА КЛЕТКА** (ПРЕДАВАЛНА 68)
  СРЕДА   БИОХЕМИЈА  (АМФИТЕАТАР 30) АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА (АМФИТЕАТАР 36)  
  ЧЕТВРТОК     ГМО**-Изборен (АМФИТЕАТАР 35)  
  ПЕТОК     МАТЕМАТИКА - Изборен од широката листа на УКИМ (АМФИТЕАТАР 14)  
                   
* задолжителни, односно изборни предмети за растителни преработки (студентите на кои задолжителен предмет во претходниот семестар им бил Ботаника, продолжуваат да ги избираат предметите означени *) ** задолжителни, односно изборни предмети за анимални преработки(студентите на кои задолжителен предмет во претходниот семестар им бил Ботаника, продолжуваат да ги избираат предметите означени со **)   УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ВТОРА ГОДИНА - III СЕМЕСТАР   СТУДИСКА ПРОГРАМА - АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК      
  ВТОРНИК   ПОПУЛАЦИСКА ГЕНЕТИКА  (ПРЕДАВАЛНА 68)   МИКРОБИОЛОГИЈА-Изборен (АМФИТЕАТАР 30)  
  СРЕДА   ФУРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДАВАЛНА 76) ТЕХНОЛОШКА МИКРОБИОЛОГИЈА-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 63)  
  ЧЕТВРТОК     ОСНОВИ НА ИСХРАНА НА ЖИВОТНИТЕ  (ПРЕДАВАЛНА 68)  
  ПЕТОК     МАТЕМАТИКА - Изборен од широката листа на УКИМ (АМФИТЕАТАР 14)  
                   
    УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ВТОРА ГОДИНА - III СЕМЕСТАР   СТУДИСКА ПРОГРАМА - КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК ЕКОНОМИКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - Изборен (АМФИТЕАТАР 36) ТЕХНОЛОГИЈА НА ОВЧАРСКО И КОЗАРСКО ПРОИЗВОДСТВО-Изборен (АМФИТЕАТАР 36)  
  ВТОРНИК   ПЕДОЛОГИЈА-Изборен (АМФИТЕАТАР 36)    
  СРЕДА   БИОХЕМИЈА  (АМФИТЕАТАР 30) АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА (АМФИТЕАТАР 36)  
  ЧЕТВРТОК   ТЕХНОЛОГИЈА НА ГОВЕДАРСКО ПРОИЗВОДСТВО-Изборен (АМФИТЕАТАР 36)    
  ПЕТОК   КВАЛИТЕТ НА ПОЧВИ И ВОДИ (АМФИТЕАТАР 14) МАТЕМАТИКА - Изборен од широката листа на УКИМ (АМФИТЕАТАР 14)  
                   
    УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ВТОРА ГОДИНА - III СЕМЕСТАР   СТУДИСКА ПРОГРАМА - АГРОЕКОНОМИКА
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК ИЗБРАНИ ТЕХНОЛОГИИ ВО ЛОЗАРСТВО И ОВОШТАРСТВО (АМФИТЕАТАР 14)  
  ВТОРНИК   ПЕДОЛОГИЈА  (АМФИТЕАТАР 36)  
  СРЕДА     МОДЕЛИ И АНАЛИЗИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (АМФИТЕАТАР 35)  
  ЧЕТВРТОК     ИЗБРАНИ ТЕХНОЛОГИИ ВО ПОЛЕДЕЛСТВО И ГРАДИНАРСТВО (АМФИТЕАТАР 36)    
  ПЕТОК     МАТЕМАТИКА - Изборен од широката листа на УКИМ (АМФИТЕАТАР 14)  
    УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ТРЕТА ГОДИНА - V СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА-ПОЛЕДЕЛСТВО
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК ИНДУСТРИСКИ КУЛТУРИ (ПРЕДАВАЛНА 77)   СОВРЕМЕНИ ГЕНЕТСКИ МЕТОДИ-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 68)
  ВТОРНИК   ЗРНЕСТИ И КЛУБЕНЕСТИ КУЛТУРИ (ПРЕДАВАЛНА 76) ЕКОПОЛЕДЕЛСТВО-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 77)  
    СРЕДА   ФУРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДАВАЛНА 76)  
  ЧЕТВРТОК        
  ПЕТОК   КВАЛИТЕТ НА ПОЧВИ И ВОДИ-Изборен од широката листа на УКИМ (АМФИТЕАТАР 14)  
                       
        УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ТРЕТА ГОДИНА - V СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА-ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК МЕНАЏМЕНТ НА ФАРМИ-Изборен (АМФИТЕАТАР 36) ПОЧВЕНА МИКРОБИОЛОГИЈА-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 34А)  
  ВТОРНИК          
    СРЕДА     ЕНТОМОЛОГИЈА СО ФИТОФАРМАЦИЈА (ПРЕДАВАЛНА 66) (930-1015; 1030-1115; 1130-1215) ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУК ВО ЗАШТИТЕН ПРОСТОР (ПРЕДАВАЛНА 37)  
  ЧЕТВРТОК     ОДГЛЕДУВАЊЕ ЦВЕЌЕ ВО ЗАШТИТЕН ПРОСТОР (ПРЕДАВАЛНА 37)  
  ПЕТОК   КВАЛИТЕТ НА ПОЧВИ И ВОДИ-Изборен од широката листа на УКИМ (АМФИТЕАТАР 14)  
                         
          УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ТРЕТА ГОДИНА - V СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА-ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА
ДЕН ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК МЕНАЏМЕНТ НА ФАРМИ-Изборен (АМФИТЕАТАР 36)   ЕКОЛОЗАРСТВО-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 15)
  ВТОРНИК     ЕКОПОЛЕДЕЛСТВО-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 77)  
    СРЕДА   ГРАДИНАРСТВО  (ПРЕДАВАЛНА 37) ЕКООВОШТАРСТВО-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 68)     
  ЧЕТВРТОК    ПРОИЗВОДСТВО НА ЛОЗОВ САДЕН МАТЕРИЈАЛ-Изборен (АМФИТЕАТАР 14) ОПШТА ЕНТОМОЛОГИЈА (ПРЕДАВАЛНА 66)  
  ПЕТОК   КВАЛИТЕТ НА ПОЧВИ И ВОДИ-Изборен од широката листа на УКИМ (АМФИТЕАТАР 14) ФИТОФАРМАЦИЈА (АМФИТЕАТАР 35)
                     
            УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ТРЕТА ГОДИНА - V СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА-ЕКО-ЗЕМЈОДЕЛСТВО
ДЕН ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК МЕНАЏМЕНТ НА ФАРМИ- Изборен од широката листа на УКИМ (АМФИТЕАТАР 36) ФИТОПАТОЛОГИЈА СО ФИТОФАРМАЦИЈА-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 61)  
  ВТОРНИК     ЕКОПОЛЕДЕЛСТВО (ПРЕДАВАЛНА 77)  
    СРЕДА   ТЕХНОЛОГИЈА НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРЕРАБОТКИ Изборен од широката листа на УКИМ  (АМФИТЕАТАР 35) ЕКООВОШТАРСТВО (ПРЕДАВАЛНА 68)     
  ЧЕТВРТОК   ЛЕКОВИТИ И ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 77)      
  ПЕТОК   КВАЛИТЕТ НА ПОЧВИ И ВОДИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО (АМФИТЕАТАР 14)  
                       
          УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ТРЕТА ГОДИНА - V СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА-ОВОШТАРСТВО СО ЛОЗАРСТВО
ДЕН ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК ИНДУСТРИСКИ КУЛТУРИ-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 77)  
  ВТОРНИК   ЗРНЕСТИ И КЛУБЕНЕСТИ КУЛТУРИ-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 76) ПОДИГНУВАЊЕ И ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ЛОЗОВИ НАСАДИ (ПРЕДАВАЛНА 76)  
    СРЕДА   ФУРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 76) МЕНЏМЕНТ ВО ЛОЗАРООВОШТАРСКО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДАВАЛНА 79)
  ЧЕТВРТОК   ПРОИЗВОДСТВО НА ЛОЗОВ САДЕН МАТЕРИЈАЛ-Изборен (АМФИТЕАТАР 14) ИСХРАНА НА ОВОШНИ КУЛТУРИ И ВИНОВА ЛОЗА (ПРЕДАВАЛНА 76)   
  ПЕТОК   КВАЛИТЕТ НА ПОЧВИ И ВОДИ-Изборен од широката листа на УКИМ (АМФИТЕАТАР 14)  
          УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ТРЕТА ГОДИНА - V СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА-ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО
ДЕН ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК   ФИТОПАТОЛОГИЈА СО ФИТОФАРМАЦИЈА (ПРЕДАВАЛНА 61)  
  ВТОРНИК   ОВОШНИ КУЛТУРИ-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 34А)    
    СРЕДА   ГРАДИНАРСТВО-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 37)    
  ЧЕТВРТОК   ПРОИЗВОДСТВО НА ЛОЗОВ САДЕН МАТЕРИЈАЛ (АМФИТЕАТАР 14) ИСХРАНА НА ВИНОВА ЛОЗА (ПРЕДАВАЛНА 76)   
  ПЕТОК   КВАЛИТЕТ НА ПОЧВИ И ВОДИ-Изборен од широката листа на УКИМ (АМФИТЕАТАР 14)  
                   
        УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА ТРЕТА ГОДИНА - V СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА - ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ
ДЕН ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК ПОЗНАВАЊЕ НА ЗЕЛЕНЧУК* (ПРЕДАВАЛНА 37) ТЕХНОЛОГИЈА НА ОВЧАРСКО И КОЗАРСКО ПРОИЗВОДСТВО**(АМФИТЕАТАР 36)  
ТЕХНОЛОГИЈА НА ОВЧАРСКО И КОЗАРСКО ПРОИЗВОДСТВО* -Изборен (АМФИТЕАТАР 36)
  ВТОРНИК   ОВОШНИ КУЛТУРИ* (ПРЕДАВАЛНА 34А) .ПОЗНАВАЊЕ НА ГРОЗЈЕТО* (АМФИТЕАТАР 14)  
СРЕДА ФУРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО**-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 76) МИКРОБИОЛОШКИ ОПАСНОСТИ ВО ХРАНА-Изборен (АМФИТЕАТАР 14)  
  ЧЕТВРТОК   ТЕХНОЛОГИЈА НА ГОВЕДАРСКО ПРОИЗВОДСТВО** (АМФИТЕАТАР 36)                              
ТЕХНОЛОГИЈА НА ГОВЕДАРСКО ПРОИЗВОДСТВО*-Изборен (АМФИТЕАТАР 36)                            
  ПЕТОК   КВАЛИТЕТ НА ПОЧВИ И ВОДИ-Изборен од широката листа на УКИМ (АМФИТЕАТАР 14) ТЕХНОЛОГИЈА НА ЖИВИНАРСКО ПРОИЗВОДСТВО** (АМФИТЕАТАР 36)  
ТЕХНОЛОГИЈА НА ЖИВИНАРСКО ПРОИЗВОДСТВО*-Изборен (АМФИТЕАТАР 36)
* задолжителни, односно изборни предмети за растителни преработки (студентите на кои задолжителен предмет во претходниот семестар им бил Ботаника, продолжуваат да ги избираат предметите означени *) ** задолжителни, односно изборни предмети за анимални преработки(студентите на кои задолжителен предмет во претходниот семестар им бил Ботаника, продолжуваат да ги избираат предметите означени со **) УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ТРЕТА ГОДИНА - V СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА-АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА
ДЕН ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600  
ПОНЕДЕЛНИК      
  ВТОРНИК   МЕНАЏМЕНТ ВО СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО  (ПРЕДАВАЛНА 64)   МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА НА ЖИВОТИНСКА КЛЕТКА-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 68)
    СРЕДА   КОЗАРСТВО (ПРЕДАВАЛНА 68)   ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА - Изборен од широката листа на УКИМ (АМФИТЕАТАР 30)
  ЧЕТВРТОК   ГОВЕДАРСТВО (АМФИТЕАТАР 36)   ГМО-Изборен (АМФИТЕАТАР 35)  
  ПЕТОК   КВАЛИТЕТ НА ПОЧВИ И ВОДИ-Изборен од широката листа на УКИМ (АМФИТЕАТАР 14)  
                       
              УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ТРЕТА ГОДИНА - V СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА - КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК ИНДУСТРИСКИ КУЛТУРИ- Изборен од широката листа на УКИМ (ПРЕДАВАЛНА 77)   ПОЗНАВАЊЕ НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК (АМФИТЕАТАР 14)
  ВТОРНИК   ПЕДОЛОГИЈА-Изборен од широката листа на УКИМ  (АМФИТЕАТАР 36) ПОЗНАВАЊЕ НА ГРОЗЈЕТО-Изборен  (АМФИТЕАТАР 14)  
  СРЕДА   ТЕХНОЛОГИЈА НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРЕРАБОТКИ  (АМФИТЕАТАР 35)  
  ЧЕТВРТОК     ГМО (АМФИТЕАТАР 35)  
  ПЕТОК     ТЕХНОЛОГИЈА НА ЖИВИНАРСКО ПРОИЗВОДСТВО-Изборен (АМФИТЕАТАР 36)  
                   
      УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ТРЕТА ГОДИНА - V СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА-АГРОЕКОНОМИКА
ДЕН ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК МЕНАЏМЕНТ НА ФАРМИ (АМФИТЕАТАР 36) МЕЛИОРАЦИИ СО ЗАШТИТА ОД ЕРОЗИЈА-Изборен  (ПРЕДАВАЛНА 76)  
  ВТОРНИК     ЦВЕЌАРСТВО НА ОТВОРЕНО-Изборен (ПРЕДАВЛНА 37)    
    СРЕДА   АГРОБИЗНИС (ПРЕДАВАЛНА 79)  
  ЧЕТВРТОК   ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУД (ПРЕДАВАЛНА 79)  
  ПЕТОК   КВАЛИТЕТ НА ПОЧВИ И ВОДИ-Изборен од широката листа на УКИМ (АМФИТЕАТАР 14)  
                     
          УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ЧЕТВРТА ГОДИНА - VII СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА-ПОЛЕДЕЛСТВО
ДЕН ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК МЕНАЏМЕНТ НА ПОЛЕДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО  (ПРЕДАВАЛНА 36) ФИТОПАТОЛОГИЈА СО ФИТОФАРМАЦИЈА (ПРЕДАВАЛНА 61)  
  ВТОРНИК        
    СРЕДА   ПОЗНАВАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ТУТУНСКАТА СУРОВИНА  (ПРЕДАВАЛНА 77)    
  ЧЕТВРТОК   ЛЕКОВИТИ И ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 77)    
  ПЕТОК   ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАД И ПИВО-Изборен  (ПРЕДАВАЛНА 76)    
        УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ЧЕТВРТА ГОДИНА - VII СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА-ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО
ДЕН ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК     СОВРЕМЕНИ ГЕНЕТСКИ МЕТОДИ- (ПРЕДАВАЛНА 68)
  ВТОРНИК   ДОРАБОТКА И КОНТРОЛА НА ЗЕЛЕНЧУК И ЦВЕЌЕ (ПРЕДАВАЛНА 37)   ПРОПИСИ ВО АГРОЕКОЛОШКО И ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-Изборен (АМФИТЕАТАР-36)    
    СРЕДА     ГЕОМАТСКИ ТЕХНИКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО -Изборен (ПРЕДАВАЛНА 34А)    
  ЧЕТВРТОК   ЛЕКОВИТИ И ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА (ПРЕДАВАЛНА 77)     РУРАЛЕН РАЗВОЈ-Изборен (АМФИТЕАТАР 36)  
  ПЕТОК      
                           
        УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ЧЕТВРТА ГОДИНА - VII СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА-ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА
ДЕН ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК   СПЕЦИЈАЛНА ЕНТОМОЛОГИЈА II (ПРЕДАВАЛНА 66) (930-1015; 1030-1115; 1130-1215) СОВРЕМЕНИ ГЕНЕТСКИ МЕТОДИ-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 68)
  ВТОРНИК   ФИТОПАТОЛОГИЈА -БАКТЕРИОЗИ (ПРЕДАВАЛНА 61)   ПРОПИСИ ВО АГРОЕКОЛОШКО И ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-Изборен (АМФИТЕАТАР-36)  
    СРЕДА   ФИТОПАТОЛОГИЈА -ВИРОЗИ (ПРЕДАВАЛНА 61) ГЕОМАТСКИ ТЕХНИКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО -Изборен (ПРЕДАВАЛНА 34А)      
  ЧЕТВРТОК   ЛЕКОВИТИ И ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 77)     РУРАЛЕН РАЗВОЈ-Изборен (АМФИТЕАТАР 36)  
  ПЕТОК   ПРОИЗВОДСТВО НА ТРПЕЗНО ГРОЗЈЕ-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 34А)  
                             
          УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ЧЕТВРТА ГОДИНА - VII СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА-ЕКО-ЗЕМЈОДЕЛСТВО
ДЕН ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК ЗООХИГЕНА-Изборен (АМФИТЕАТАР 35) ЕКОЛОЗАРСТВО (ПРЕДАВАЛНА 15)
  ВТОРНИК     ПРОПИСИ ВО АГРОЕКОЛОШКО И ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (АМФИТЕАТАР-36)  
    СРЕДА     ГЕОМАТСКИ ТЕХНИКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (ПРЕДАВАЛНА 34А)      
  ЧЕТВРТОК       РУРАЛЕН РАЗВОЈ-Изборен (АМФИТЕАТАР 36)  
  ПЕТОК   ПЧЕЛАРСТВО-Изборен  (АМФИТЕАТАР 36)  
                     
        УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ЧЕТВРТА ГОДИНА - VII СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА-ОВОШТАРСТВО СО ЛОЗАРСТВО
ДЕН ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК СПЕЦИЈАЛНО ОВОШТАРСТВО (ПРЕДАВАЛНА 76)   СОВРЕМЕНИ ГЕНЕТСКИ МЕТОДИ-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 68)
  ВТОРНИК   ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО-изборен (АМФИТЕАТАР 14) ПОЗНАВАЊЕ НА ГРОЗЈЕТО-Изборен  (АМФИТЕАТАР 14)  
    СРЕДА     ЕНТОМОЛОГИЈА СО ФИТОФАРМАЦИЈА (ПРЕДАВАЛНА 66) (930-1015; 1030-1115; 1130-1215)  
  ЧЕТВРТОК       РУРАЛЕН РАЗВОЈ-Изборен (АМФИТЕАТАР 36)  
  ПЕТОК   ПРОИЗВОДСТВО НА ТРПЕЗНО ГРОЗЈЕ (ПРЕДАВАЛНА 34А)    
                       
          УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ЧЕТВРТА ГОДИНА - VII СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА-ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО
ДЕН ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК ТЕХНОЛОГИЈА НА ВИНО I (ПРЕДАВАЛНА 15)   ЕКОЛОЗАРСТВО-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 15)
  ВТОРНИК       ПРОПИСИ ВО АГРОЕКОЛОШКО И ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-Изборен (АМФИТЕАТАР-36)  
    СРЕДА     ЕНТОМОЛОГИЈА СО ФИТОФАРМАЦИЈА-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 66) (930-1015; 1030-1115; 1130-1215) МЕНЏМЕНТ ВО ЛОЗАРО ОВОШТАРСКО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДАВАЛНА 79)  
  ЧЕТВРТОК   АМПЕЛОГРАФИЈА II (АМФИТЕАТАР 34А)    
  ПЕТОК    ПРОИЗВОДСТВО НА ТРПЕЗНО ГРОЗЈЕ-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 34А)    
                     
          УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА ЧЕТВРТА ГОДИНА - VII СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА - ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ
ДЕН ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600  
ПОНЕДЕЛНИК ПРЕРАБОТКИ ОД МЛЕКО** (ПРЕДАВАЛНА 68)   ХИГЕНА И САНИТАЦИЈА ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА**   (АМФИТЕАТАР 35)  
  ВТОРНИК   ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО* (АМФИТЕАТАР 14)  ПРЕРАБОТКИ ОД МЕСО**   (АМФИТЕАТАР 35)  
    СРЕДА   ТЕХНОЛОГИЈА НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРЕРАБОТКИ*-Изборен  (АМФИТЕАТАР 35) ПРОИЗВОДСТВО НА МАСЛО И ШЕЌЕР* (ПРЕДАВАЛНА 76)  
ПРОИЗВОДСТВО НА МАСЛО И ШЕЌЕР**-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 76)
  ЧЕТВРТОК   ЛЕКОВИТИ И ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА*-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 77)     РУРАЛЕН РАЗВОЈ-Изборен (АМФИТЕАТАР 36)  
  ПЕТОК   ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАД И ПИВО* (ПРЕДАВАЛНА 76)    
ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАД И ПИВО**-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 76)
                     
* задолжителни, односно изборни предмети за растителни преработки (студентите на кои задолжителен предмет во претходниот семестар им бил Ботаника, продолжуваат да ги избираат предметите означени *) ** задолжителни, односно изборни предмети за анимални преработки(студентите на кои задолжителен предмет во претходниот семестар им бил Ботаника, продолжуваат да ги избираат предметите означени со **)   УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ЧЕТВРТА ГОДИНА - VII СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА-АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА
ДЕН ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК ЗООХИГЕНА (АМФИТЕАТАР 35)  
  ВТОРНИК   КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ-Изборен (АМФИТЕАТАР 35)    
    СРЕДА   ТЕХНОЛОГИЈА НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРЕРАБОТКИ  (АМФИТЕАТАР 35) МИКРОБИОЛОШКИ ОПАСНОСТИ ВО ХРАНА-Изборен (АМФИТЕАТАР 14)  
  ЧЕТВРТОК       РУРАЛЕН РАЗВОЈ-Изборен (АМФИТЕАТАР 36)  
  ПЕТОК   ПЧЕЛАРСТВО  (АМФИТЕАТАР 36)    
                   
          УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА   ЧЕТВРТА ГОДИНА - VII СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА - КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА
  ДЕН   ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА  
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600  
ПОНЕДЕЛНИК      
  ВТОРНИК   КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ (АМФИТЕАТАР 35)   ПРОПИСИ ВО АГРОЕКОЛОШКО И ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-Изборен (АМФИТЕАТАР-36)  
  СРЕДА     ЕНТОМОЛОГИЈА СО ФИТОФАРМАЦИЈА-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 66) (930-1015; 1030-1115; 1130-1215) МИКРОБИОЛОШКИ ОПАСНОСТИ ВО ХРАНА (АМФИТЕАТАР 14)  
  ЧЕТВРТОК   ЛЕКОВИТИ И ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 77)   РУРАЛЕН РАЗВОЈ-Изборен (АМФИТЕАТАР 36)  
  ПЕТОК     ФИТОФАРМАЦИЈА (АМФИТЕАТАР 35)
                           
      УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ   РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА                                                                      ЧЕТВРТА ГОДИНА - VII СЕМЕСТАР СТУДИСКА ПРОГРАМА-АГРОЕКОНОМИКА
ДЕН ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРЕДАВАЊАТА
815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600
ПОНЕДЕЛНИК   ТАКСАЦИИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (ПРЕДАВАЛНА 64)  
  ВТОРНИК   ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО-изборен (АМФИТЕАТАР 14)   ПРОПИСИ ВО АГРОЕКОЛОШКО И ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-Изборен (АМФИТЕАТАР-36)  
    СРЕДА   СМЕТКОВОДСТВО НА ФАРМИ (ПРЕДАВАЛНА 64)   ГЕОМАТСКИ ТЕХНИКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-Изборен (ПРЕДАВАЛНА 34А)     
  ЧЕТВРТОК   ТЕХНОЛОГИЈА НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРЕРАБОТКИ-Изборен  (АМФИТЕАТАР 35)   РУРАЛЕН РАЗВОЈ (АМФИТЕАТАР 36)  
  ПЕТОК   ПЧЕЛАРСТВО-Изборен  (АМФИТЕАТАР 36)  
                   
  

ПРЕВЗЕМИ PDF:pdf raspored_na_casovi_za_zimski_semestar_fznh_2017-2018 643.68 Kb
 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ