Skip to content

За Факултетот arrow Студенти arrow ИСПИТНА СЕСИЈА МАЈ/ЈУНИ ПРВ ЦИКЛУС
ИСПИТНА СЕСИЈА МАЈ/ЈУНИ ПРВ ЦИКЛУС | Испечати |
СООПШТЕНИЕ

СЕ ИНФОРМИРААТ СИТЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ПРВА, ВТОРА, ТРЕТА И ЧЕТВРТА УЧЕБНА ГОДИНА, ДЕКА ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА РЕДОВНАТА  ЛЕТНА ИСПИТНА СЕСИЈА КОЈА ТРАЕ ОД 21 МАЈ ДО 15 ЈУНИ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 
-         03.05.2018 (четврток) ДО 09.05.2018 (среда). 

ПРИЈАВУВАЊЕТО СТУДЕНТИТЕ ТРЕБА ДА ГО ИЗВРШАТ НА  IKNOW АПЛИКАЦИЈАТА  И ДОСТАВУВАЊЕ НА ХАРТИЕНА ПРИЈАВА СО СЕРИСКИОТ БРОЈ НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПРИЈАВА НА ШАЛТЕРОТ НА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ВО ИСТИОТ ПЕРИОД НА ПРИЈАВУВАЊЕ.

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ СО ЕЛЕКТРОНСКИ  ИНДЕКС: Во табелата на веќе пријавени испити има колона Таксени. Кај секоја пријава (во секој ред) може да се кликне на вредноста во оваа колона при што се отвора формата со таксени марки за таа пријава. Во формата може да се внесе СМС код од електронската таксена марка заедно со износот на таа СМС уплата. Системот по извесно време автоматски ќе ја валидира таксената марка на соодветниот државен сервис.  

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА РЕДОВНАТА ЛЕТНА ИСПИТНА СЕСИЈА 21 МАЈ ДО 15 ЈУНИ ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ АПСОЛВЕНТИ, ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ИСТИОТ ПЕРИОД ОД 03.05.2018 (четврток) ДО 09.05.2018 (среда).
СО ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ШАЛТЕРОТ НА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА.

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ АПСОЛВЕНТИ КОИ НЕМААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ИНДЕКС: Кај
оваа категорија на студенти по однос на административната такса, се должни да достават потврда заплатена административна такса од 50 МКД, со уплатница која е достапна  за уплатена административна такса, а не со СМС-код ( поради системските проверки).  

Н А П О М Е Н А:


ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТ ПО ВТОР,ТРЕТ И ПОВЕЌЕ ПАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ СО НАДОМЕСТОК ОД 300 ДЕНАРИ. 

 -         СТУДЕНТИТЕ КОИ НЕ ПРИЈАВИЛЕ ВО ДАДЕНИОТ РОК ЕЛЕКТРОНСКИ ИСПИТ (IKNOW) И НЕ ДОСТАВИЛЕ ХАРТИЕНА ПРИЈАВА НА ШАЛТЕРОТ НА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ИСТОТО МОЖАТ ДА ГО НАПРАВАТ СО КАЗНА ОД 400 ДЕН. ЗА СЕКОЈ ИСПИТ. 
 -         СТУДЕНТИТЕ КОИ ПРИЈАВИЛЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ИСПИТ(IKNOW), А НЕ ДОСТАВИЛЕ ХАРТИЕНА ПРИЈАВА ИСТАТА МОЖАТ ДА ЈА ДОСТАВАТ НАЈДОЦНА ДО 11.05.2018 ГОДИНА (ПЕТОК) БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА КАЗНА, ПОСЛЕ ОВОЈ РОК ПРИЈАВИТЕ ЗА ИСПИТ СЕ ДОСТАВУВААТ СО КАЗНА ОД 400 ДЕН. ПО ИСПИТ.  

ВАЖНО:
ПРИЈАВИТЕ НА ИСПИТИ ЗА ЛЕТНАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА МОЖАТ ДА СЕ ДОСТАВАТ НАЈДОЦНА ДО 15.05.2018 ГОДИНА (ВТОРНИК), ПОСЛЕ ОВОЈ РОК СТУДЕНТОТ НЕ МОЖЕ ДА ПРИЈАВИ ИСПИТ.    ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ
 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации
Имаме 7 гости на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ