Skip to content

За Факултетот arrow Студенти arrow АНКЕТА ЗА СТУДЕНТИ- ГУЕССС
АНКЕТА ЗА СТУДЕНТИ- ГУЕССС | Испечати |

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТИ - ГЛОБАЛНО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЕМНИЧКИ НАМЕРИ ПОМЕЃУ СТУДЕНТИТЕ ВО СВЕТОТ

Глобално истражување за утврдување на претприемнички намери помеѓу студентите во светот, како и за намерите за наследување на семејни бизниси (во оригинал: Global University Entrepreneurial Spirit Students), се врши на иницијатива на Универзитетот "Св. Гален" од Швајцарија.
Истражувањето се спроведува на секои две години почнувајќи од 2003 година и претставува едно од најголемите истражувања во наведената област на светско ниво.
За неговата реализација на територијата на Република Македонија е задолжен Универзитет Американ Колеџ Скопје. Првото учество на студенти од Република Македонија се бележи во истражувањето од 2015/16 година, во кое 50 земји беа претставувани од повеќе од 1.000 универзитети, при што на барањата на истражувањето одговориле 122.000 студенти.
Во истражувањето во Република Македонија беа вклучени 3 универзитети со вкупно 124 испитаници.

Тековното истражување ќе се одвива во периодот од 1-23 декември 2018 година.

Се известуваат студентите на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје, да ја пополнат анкетата која се реализира исклучително по електронски пат, на директниот линк до прашалникот  https://tinyurl.com/guesss-mac, кој е достапен на македонски, албански и англиски јазик.
 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Информатори

picture1.jpg pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна