Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН
ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН | Испечати |

ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ТУТУН
(Дисперзирана настава во Прилеп)


СТУДИСКА ПРОГРАМА

I семестар

К

Шифра ЗФ00

II семестар

К

Шифра ЗФ00

 1. Хемија

5+3

6

100

 1. Ботаника

4+4

6

107

 2. Математика

2+2

6

101

 2. Зоологија

2+2

6

108

 3. Агроклиматологија

2+2

6

102

 3. Биохемија

3+2

6

109

 4. Развој на хумани ресурси

2+0

6

103

 4. Екологија

3+2

6

110

 5. Статистика

2+2

6

104

 5. Основи на економија

3+0

6

111

 6. Основи на земјоделска техника

3+2

6

105

 6. Физичка култура

0+2

0

106

 7. Физичка култура

0+2

0

106

 Вкупно (29)

16+13

Вкупно (27)

15+12

III семестар

К

Шифра ЗФ00

IV семестар

К

Шифра ЗФ00

 1. Информатика во земјоделството

2+2

6

201

 1. Наводнување

3+2

6

301

 2. Генетика

5+3

6

202

 2.Термодинамика

2+2

6

207

 3. Микробиологија

3+2

6

203

 3. Аналитичка хемија

2+3

6

228

 4. Педологија

4+2

6

204

 4.Физиологија на растенија

3+2

6

209

 5. Економика на  земјоделството

3+0

6

205

 5. Технолошка микробиологија

3+2

6

229

 6. Странски јазик

2+2

0

200

 6. Општо поледелство

3+2

6

211

 7. Странски јазик

2+2

0

200

 Вкупно (30)

19+11

 Вкупно (30)

18+15

V семестар

К

Шифра ЗФ00

VI семестер

К

Шифра ЗФ00

 1. Процесна техника

2+1

6

230

 1. Електротехника во земјоделството

3+1

6

 2. Специјално поледелство I

4+2

6

367

 2. Адитиви во тутунски производи

2+1

6

 3. Исхрана на растенијата

3+2

6

302

 3. Специјално поледелство II

4+2

6

367

 4. Производство на тутун

4+2

6

303

 4. Климатизација во производни простори

3+1

6

 5. Механизација во поледелството

3+2

6

304

 5. Познавање на тутунската суровина

4+2

6

 6. Извори на загадување во земјоделството

3+1

6

394

 6. Сушење  на тутунот

4+2

6

 Вкупно (29)

19+10

 Вкупно (29)

20+9

VII семестар

К

Шифра ЗФ00

VIII семестар

К

Шифра ЗФ00

 1. Менаџмент во поледелското производство

3+2

6

601

1.Заштита на складирани производи

2+1

6

638

 2. Фитопатологија со фитофармација

3+2

6

501

2. Контрола на квалитетот на тутунските производи

3+2

6

655

 3. Обработка на тутунската суровина

4+2

6

 3. Процесна опрема во  фабрикација на тутунот

4+2

6

 4. Агромаркетинг

2+0

6

503

 4. Селекција на тутун со семепроизводство

3+2

6

500

 5. Ентомологија со фитофармација

3+2

6

504

 5. Фабрикација на тутунот

4+2

6

603

 6. Управување со квалитет

2+1

6

528

 6. Трошоци и калкулации

2+1

6

605

 Вкупно (28)

17+9

 Вкупно (28)

18+10


Напомена: Во студиската програма задолжителните предмети се болдирани, а останатите се изборни. Секој предмет/предметна програма носи по 6 кредити. Вкупниот број на кредити по семестар максимум 30, а годишно 60. Кредитите се внесени во табелите во колоната означена со “К”.

Предметни програми

pdf Производство и преработка на тутун ПП 285.95 Kb

 
Следно >

Choose Your Language

Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна