Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow Втор циклус arrow АГРОЕКОНОМИКА (3+2)
АГРОЕКОНОМИКА (3+2) | Испечати |

СТУДИСКА ПРОГРАМА: агроекономика

втор циклус на студии

 

 

I ГОДИНА

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

I СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1

Стратегиски менаџмент во

земјоделството

Проф. д-р Миле Пешевски

90

10

2

 Сметководство во агробизнис

Доц. д-р Александра Мартиновска-Стојческа

90

10

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира еден предмет)

1

Применет менаџмент на фарми

Проф. д-р Миле Пешевски
Доц. д-р Александра Мартиновска-Стојческа

90

10

2

Облици на здружување во земјоделството

Проф. д-р Јован Аждереки

90

10

 

 

ВКУПНО

270

30

 

 

 

 

 

II СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1

Агромаркетинг

Проф. д-р Ненад Георгиев

90

10

2

Политика на руралниот развој

Проф. д-р Јован Аждереки

90

10

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира еден предмет)

1

Економика на животната средина

Проф. д-р Елизабета Ангелова

90

10

2

Операциони истражувања во

земјоделството

Проф. д-р Драган Ѓошевски

90

10

 

 

ВКУПНО

270

30

 

______

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

III СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1

Земјоделска политика

Проф. д-р Драги Димитриевски

90

10

2

Квантитативен финансиски

менаџмент во земјоделството

Проф. д-р Драган Ѓошевски

90

10

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира еден предмет)

1

Меѓународна трговија со

земјоделско-прехранбени производи

Проф. д-р Ненад Георгиев

90

10

2

 Проектен менаџмент

Проф. д-р Драги Димитриевски

90

10

 

 

ВКУПНО

 

 

 

 

 

 

 

IV СЕМЕСТАР

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

Задолжителни предмети

1

Методи на истражувачка работа

Ментор на магистерски труд

90

10

2

Изработка на магистерски труд

Ментор на магистерски труд

 

20

 

 

ВКУПНО

(270)

30

 

 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 3 гости на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна