Skip to content

За Факултетот arrow РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА
| Испечати |

ИНСТИТУТ ЗА РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

Наставно-научната и апликативната дејност на Институтот се фокусира на одгледување на растенијата и примена на биотехнологијата во растителното производство. Опфтени се областите од поледелството, градинарството и цвеќарството, овоштарството, лозарството и винарството, генетиката и селекцијата на растенијата и агрометеорологијата. Студиските програми се фокусираат на различни технологии за производство на: поледелски култури, тутун, овошје, зеленчук, цвеќе, грозје и вино, и нивната интеракција со животната средина, нагласувајќи ги агроклиматски фактори и биодиверзитетот. Растителната генетика се фокусира на генетската варијабилност на земјоделските култури и како нивните особини може да се подобрат преку селекција. Образованието и истражувањето од областа на селекцијата и растителната биотехнологија, имаат стратешко значење за зајакнување и развој на долгорочна конкурентност на индустријата.

pdf БРОШУРА-РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 5.62 Mb

rastitelna_biotehnologija.png

Катедра за лозарство и винарство

Катедра за овоштарство

Катедра за генетика и селекција

Катедра за градинарство и цвеќарство

Катедра за агрометеорологија

Катедра за преработка на поледелски производи

Катедра за специјално поледелство


ИНСТИТУТ ЗА РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

Раководител: Проф. д-р Марјан Кипријановски

Катедра за лозарство и винарство

Катедра за овоштарство

Катедра за генетика и селекција

Катедра за градинарство и цвеќарство

Катедра за агрометеорологија

Катедра за преработка на поледелски производи


Катедра за специјално поледелство

Лаборанти

  • Павлина Даскалова, Лаборант; Област: Лозарство и овоштарство; E-пошта: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
  • Оливера Бојчевска, Лаборант; Област: Генетика и селекција; Е-пошта: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
    М-р Игор Иљовски, Виш лаборант; Област: Индустриски култури,;Заштитени простори;Зеленчук; Е-пошта: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
Прочитај повеќе...
 

Choose Your Language/Избери јазик

Промотивно видео

Акредитации

Акредитации

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2018

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2018Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

Еразмус

JAFES '22


jafes_cover_pageweb.jpgopitnopole.png

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ