Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow Втор циклус arrow МЕХАНИЗАЦИЈА-ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ
МЕХАНИЗАЦИЈА-ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ | Испечати |

СТУДИСКА ПРОГРАМА: МЕХАНИЗАЦИЈА-ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ

втор циклус на студии


МОДУЛ:  1. Механизација на растително производство


______


БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС


I  СЕМЕСТАР


ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ


1

Мотори и трактори

Проф.д-р Драги Таневски

75

7


2

Машини и опрема во поледелството и градинарството

Проф.д-р Драги Таневски

75

7


3

Машини и опрема во лозарството и овоштарс.

Проф.д-р Живко Давчев

75

7


4

Експлоатација на земјод. техника

Проф.д-р Живко Давчев

75

7


ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 2 предмети)


1

Машини за комбајнирање

Проф.д-р Драги Таневски

60

6


2

Одржување и ремонт на земј.техника

Проф.д-р Живко Давчев

60

6


3

Општо поледелство

Доц.д-р Звонко Пацановски

60

6


4

Лозарство

Проф.д-р Звонимир Божиновиќ

60

6


5

Овоштарство

Проф.д-р Маријан Кипријаноски

60

6
ВКУПНО

40
II СЕМЕСТАР

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС


1

ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД


20
ВКУПНОМОДУЛ:   2. Механизација на сточарско производство


БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС


I  СЕМЕСТАР


ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ


1

Машини и опрема во сточарството

Проф.д-р Драги Таневски

75

7


2

Машини за подготовка на сточна храна

Проф.д-р Драги Таневски

75

7


3

Автоматизација во сточарството

Проф.д-р Живко Давчев

75

7


4

Експлоатација на машините во сточарството

Проф.д-р Живко Давчев

75

7


ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 2 предмети)


1

Транспортни средства во сточарството

Проф.д-р Драги Таневски

60

6


2

Процесна техника во анимално производство

Проф.д-р Живко Давчев

60

6


3

Сточарство

Проф. д-р Ѓоко Буневски

60

6


4

Фуражно производство

Проф. д-р Татјана Прентовиќ

60

6
ВКУПНО

40
II СЕМЕСТАР

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС


1

ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

 20
ВКУПНО

 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 3 гости на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна