Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow Втор циклус arrow ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО ПОТЕК
ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО ПОТЕК | Испечати |

СТУДИСКА ПРОГРАМА: ПРЕРАБОТКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО

втор циклус на студии

ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ

 

 

I ГОДИНА

БР.

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

I СЕМЕСТАР

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

1

Л

 

60

5

2

И

 

60

5

3

С

 

60

5

4

Т

 

60

5

 

А  - 1

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (студентот избира 3 предмети во рамките на модулите: МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ, МЕСО И ПРЕРАБОТКИ ОД МЕСО, НУТРИЦИОНИЗАМ И КОНТРОЛА И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО )

1

 Л

 

60

7

2

 И

 

60

7

3

 С

 

60

6

 

 Т

 

 

 

 

 А – 2

 

 

 

 

 

ВКУПНО

420

40

 

 

 

 

 

II СЕМЕСТАР

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

1

ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

 

20

 

 

ВКУПНО

 

60

 

 


ЛИСТА 1. (задолжителни предмети)

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

 БИОХЕМИЈА НА АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ  -  ОДБРАНИ  ПОГЛАВЈА

Доц д-р Благица Димитриевска

Проф д-р Зоран Поповски

60

5

БИОМЕТРИJА

 

Проф д-р Сретен Андонов

60

5

МИКРОБИОЛОГИЈА НА АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ  – ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА

Проф д-р Владимир Какуринов

60

5

МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ

Проф д-р Владо Вуковиќ

60

5

 

 


ЛИСТА 2. (изборни предмети)

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ФОНД НА ЧАСОВИ

ЕКТС

 

ХЕМИЈА И ФИЗИКА НА МЛЕКО 1

 

Проф д-р Соња Србиновска

60

7

 

ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ ВО МЛЕЧНА ИНДУСТРИЈА 1

 

Проф д-р Соња Србиновска

60

7

 

ПРОБИОТИЦИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ОСОБИНИ НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 1

 

Проф д-р Соња Србиновска

60

6

 

СТРУКТУРА И ОСОБИНИ НА МЕСО 2

 

Проф д-р Златко Пејковски

60

7

 

ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ ВО ИНДУСТРИЈА ЗА МЕСО 2

 

Проф д-р Златко Пејковски

60

7

 

ТЕХНОЛОГИЈА НА ГОТОВИ ЈАДЕЊА 2

 

Проф д-р Златко Пејковски

60

6

 

НУТРИТИВНА БИОХЕМИЈА 3

 

Проф д-р Зоран Поповски

60

7

ПРИМЕНЕТА ДИЕТЕТИКА 3

 

Проф. д-р Среќко Ѓорѓиевски

60

7

НУТРИТИВНИ  РИЗИЦИ 3

 

Проф. д-р Методија Трајчев

60

6

БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО 4

Проф д-р Соња Србиновска

Проф. д-р Методија Трајчев

60

7

КОНТРОЛА И ПРОПИСИ НА ХРАНА ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО 4

Проф д-р Соња Србиновска

Проф. д-р Методија Трајчев

60

7

 

МОЛЕКУЛАРНИ МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛА НА АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ 4

 

Доц д-р Благица Димитриевска

60

6

 

СУПЕРСКРИПТИТЕ  1,2,,3 И 4  СЕ ОДНЕСУВААТ НА СООДВЕТНА ГРУПА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО РАМКИТЕ НА МОДУЛИТЕ:

1-      МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРЕРАБОТКИ, - координатор Проф д-р Соња Србиновска

2-      МЕСО И ПРЕРАБОТКИ ОД МЕСО, - координатор Проф д-р Златко Пејковски

3-       НУТРИЦИОНИЗАМ - координатор Проф д-р Среќко Георгиевски и

4-       КОНТРОЛА И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО, - координатор Проф д-р Методија Трајчев

КРЕИРАНИ ВО СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД ВТОР ЦИКЛУС  НА СТУДИИ ПО ПРЕРАБОТКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО

 

- СТУДЕНТИТЕ ИЗБИРААТ ГРУПА ОД 3 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (СО ИСТ СУПЕРСКРИПТ) ВО РАМКИТЕ НА МОДУЛИТЕ И ТОА ДВА ОД ПОНУДЕНИТЕ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ СО 7 КРЕДИТИ И ЕДЕН ОД ПОНУДЕНИТЕ ПРЕДМЕТИ СО 6 КРЕДИТИ

 

 

 

 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 3 гости на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна