Skip to content

За Факултетот arrow Наука и апликација arrow Настани arrow ПРИМЕНЕТА БИОТЕХНОЛОГИЈА ЗА АГЕНДА 2030
ПРИМЕНЕТА БИОТЕХНОЛОГИЈА ЗА АГЕНДА 2030 | Испечати |
ФЗНХ ПРЕКУ ПРОФЕСОРОТ ЗОРАН ПОПОВСКИ УЧЕСТВУВАШЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРИМЕНЕТА БИОТЕХНОЛОГИЈА ЗА АГЕНДА 2030"

1.jpgОд 4 до 7.10.2023 година во Сараево се одржа голема меѓународна конференција насловена како „Applied Biotechnology for 2030 Agenda" организирана од страна на Центарот за генетско инженерство и биотехнологија во Сараево, а под покровителство на Меѓународниот центар за генетско инженерство и биотехнологија на Обединетите нации. На конференцијата зедоа учество 20-ина претставници на земји во развој, воглавно од Африка и Азија, а како предавачи учествуваа еминентни научници од САД, Италија, Шведска, Србија, Босна и Херцеговина и од С. Македонија. Од нашата земја, поканет предавач беше професорот Зоран Т. Поповски кој презентираше сопствени искуства на тема НУЛА ОТПАД ОД ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ПРЕРАБОТКАТА НА ХРАНАТА.

Во текот на своето предавање проф. Поповски ги запозна присутните со резултатите од истражувањата во кои и тој учествувал поврзани со рециклажа на крвен отпад од кланиците и производство на бројни нус производи, рецикажа на отпад од фармите и производство на биогас, користење на отпадот од храна за изолација на ензими за почистување на отпадни води, користење на ГМ растенија во биоремедијација на почвите, исористување на отпад од кафето за производство на етерични масла и други производи и др. Во рамки на конференцијата се организираа и неколку работилници на кои се демонстрираа бројни експереименти, а на кои и професорот Поповски покажа неколку едноставни опити поврзани со неговото предавање. Покрај оваа тема, на конференцијата беа застапени и теми од примената на биотехнологијата во медицината, фармацијата, земјоделството и т.н.

На крајот на Проф. Поповски му беше доделено признание за неговиот придонес во реализацијата на овој значаен меѓународен настан на кој беше претставен и нашиот факултет.

 

2.jpg
3.jpg

 

 


 

5.jpg
4.jpg

 

 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language/Избери јазик

Акредитации

Акредитации
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Анкета

Што мислите за новата страна
 

qrcode_for_alumni2024.png

Корисни линкови

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ