Skip to content

За Факултетот
Библиотека | Испечати |

 

Библиотеката на Факултетот за земјоделски науки и храна, располага со фонд од над 120 000 периодични списанија и 28 000 книги и монографии, од домашни и од странски автори.
Книжниот фонд редовно се обновува со значајни изданија од областа на земјоделството и храната, по пат на размена со сродни институции во светот или со купување книги и списанија. За потребите на студентите, библиотеката редовно го дополнува фондот на учебници и учебни помагала.

Библиотеката на Факултетот доби статус на национален АГРИС центар за подрачјето на Р. Македонија. Овој центар има цел да ги прошири можностите за соработка со светски научни институции, што ќе овозможи зголемено учество на македонските автори во светскиот индекс на цитирани трудови.

Факултетот има пристап до мрежата АГОРА, преку која вработените и студентите можат да користат научни публикации во 1132 реномирани светски списанија.

Во тек е стекнување полноправно членство во системот ЦОБИСС.МК. Со овој процес ќе се ажурираат податоците за научно-истражувачките заложби на вработените во Факултетот. Со тоа ќе се воспостави национално-информациски систем на научно-истражувачката Е-ЦРИС.МК за единствено водење библиографии на научно-истражувачки работници во системот ЦОБИСС.МК.

Во состав на библиотеката се наоѓа читалница со капацитет од 50 работни места која е достапна за студентите од 7 до 19 часот.

Контакт:
Дипл. проф. Бисерка Токовска (тел. 02 3255100 лок. 305 / 02 3255106 е-маил Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете )
 
 

Основна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2015/16 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна