Skip to content

About Faculty arrow Students arrow Стипендии2023
Стипендии2023 | Print |
There is no translation available at this moment
СТИПЕНДИИ


baner.jpg


Почитувани апликанти,

Согласно Интерниот оглас  (бр.02-670 од 7.7.2023 год.) за избор на студенти чие право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина (50%) од износот на уписнината за прв циклус студии во академската 2023/2024 година, Ве известуваме дека најдоцна до 6.10.2023 година ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се достават пријавата и документите во архивата на Факултетот.  

Напоменуваме дека Пријавата и потребните документи до 6.10.2023 година треба да бидат поднесени и во електронска форма на следната адреса: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , согласно веќе објавениот Интерен оглас на веб страната на факултетот http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/stipendii2023.html.  

Со почит,  
Комисија за спроведување на постапка по Интерен оглас  Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје

  • ИНТЕРЕН ОГЛАС за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклусстудии за учебната 2023/2024 година

 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations
We have 1 guest online

Poll

What do you think about this page?
 

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ