Skip to content

About Faculty arrow Studies arrow Doctoral Studies arrow Doctors topics
Doctors topics
Одбрана на докторска дисертација м-р А. С. Николова | Print |
There is no translation available at this moment
С О О П Ш Т Е Н И Е

На 23.02.2024 година (петок), со почеток во 11.00 часот во амфитеатар бр. 40 на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје, кандидатот м-р Александра Силовска Николова ќе го брани докторскиот труд со наслов:

„Сува свинска печеница произведена во индустриски услови со и без нитритна сол"

под менторство на проф. д-р Златко Пејковски.   

Скопје, 13.02.2024 година
                                                                                     
ОД ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. “КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ 
 
Докторска дисертација од м-р А. Силовска Николова | Print |
There is no translation available at this moment
Докторска дисертација од м-р Александра Силовска Николова

Наслов на докторскиот труд:

„СУВА СВИНСКА ПЕЧЕНИЦА ПРОИЗВЕДЕНА ВО ИНДУСТРИСКИ УСЛОВИ  СО И БЕЗ НИТРИТНА СОЛ“

 
Одбрана на докторска дисертација-Албина Кика Красниќи | Print |
There is no translation available at this moment
С О О П Ш Т Е Н И Е


На 14.12.2023 година (четврток), со почеток во 13 часот во амфитеатар бр. 40 на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје, кандидатот м-р Албина Кика Красниќи ќе го брани докторскиот труд со наслов:

„Влијание на калемењето врз морфолошките карактеристики, приносот и квалитетот на различни хибриди пиперка (Capsicum annuum L.) одгледувани во заштитен простор и на отворено"

под менторство на проф. д-р Рукие Агич.

ОД ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. “КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
 
Докторска дисертација од м-р Ристо Христов | Print |
There is no translation available at this moment
Докторска дисертација од м-р Ристо Христов

„НАЧИНИ НА РЕЗИДБА КАЈ СОРТИТЕ КАБЕРНЕ СОВИЊОН, МЕРЛО, ШАРДОНЕ И РАЈНСКИ РИЗЛИНГ ВО ТИКВЕШКОТО ВИНОГОРЈЕ КАКО ПОДГОТОВКА ЗА ЛОЗИТЕ ЗА МАШИНСКА РЕЗИДБА“

pdf doktorska_mr_risto_hristov

 

 

 

 
Одбрана на докторска дисертација-м-р Ристо Христов | Print |
There is no translation available at this moment
СООПШТЕНИЕ

На 10.11.2023 година (петок), со почеток во 11 часот во амфитеатар бр. 40 на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје, кандидатот м-р Ристо Христов ќе го брани докторскиот труд со наслов:

„НАЧИНИ НА РЕЗИДБА КАЈ СОРТИТЕ КАБЕРНЕ СОВИЊОН, МЕРЛО, ШАРДОНЕ И РАЈНСКИ РИЗЛИНГ ВО ТИКВЕШКОТО ВИНОГОРЈЕ КАКО ПОДГОТОВКА ЗА ЛОЗИТЕ ЗА МАШИНСКА РЕЗИДБА“ 

ОД ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. “КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
 


 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Results 1 - 9 of 20

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations

Poll

What do you think about this page?
 

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ