Skip to content

About Faculty arrow Students arrow Terms for exams
Terms for exams
Термини за испити за 2022/23 учебна година | Print |
There is no translation available at this moment
Одлука за испитни термини во есенски, зимски и летен испитен рок за 2022/23


Термини за испити за 2022/23 академска година
НОВО:

 
Термини за испити 2021/22 | Print |
There is no translation available at this moment 
Соопштение за испити 23.08-17.09.2021 | Print |
There is no translation available at this moment

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат сите студенти кои пријавиле испит во сесијата август/септември која трае од 23.08-17.09.2021 год. дека пријавените испити можат да ги полагаат со физичко присутство или онлајн со претходна најава (електронски на e mail) кај предметниот наставник со доставување на следните податоци:

Име и презиме
Индекс
Студиска програма
Предмет кој ќе се полага    

ОД ДЕКАНАТОТ
 
Термини за испити I,II Циклус 2021/22 | Print |
There is no translation available at this moment

 

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations

Poll

What do you think about this page?
 

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ