Skip to content

About Faculty arrow Science and Application
Science and Application
Heal-In-One | Print |
There is no translation available at this moment
Информации за проектот Еразмус+ HEAL-in-ONE

Факултетот за земјоделкси науки и храна во состав на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј" од Скопје го спроведува проектот ЕРАЗМУС+ од 2022 до 2025 година под името: „Од дигитална технологија до образовна алатка: Подобрување на квалитетот на активно учење и настава во онлајн и хибридна средина во применетите дисциплини на земјоделските науки". 

Акроним на проектот: HEAL-in-ONE 
Програма: Еразмус+ 

Тип на акција: KA220-HED - Партнерство за соработка во високото образование 

Покана: 2021 година „Од дигитална технологија до едукативни алатки: Подобрување на квалитетот на активното учење/настава во онлајн и хибридна средина во применетите дисциплини на земјоделските науки" (анг. „From digital technology to educational tools: Improving the quality (анг. „From digital technology to educational tools: Improving the quality of active learning and teaching in the online and hybrid environment in applied disciplines of agricultural sciences - HEAL-in-ONE") 

Повик: 2021 

Проект Еразмус+: бр. 2021-1-RS01-KA220-HED-000032054 

Во рамките на проектот, под споменатиот наслов, планирано е да се развијат методи на активно учење и подучување на учениците во хибридна средина (онлајн и во живо во училници и дома). Постојат бројни методи кои активно ги ангажираат студентите во совладување на теоретската и практичната содржина на предметот (колаборативни и кооперативни методи на активно учење и настава, како и други методи), ги активираат и мотивираат студентите проактивно да стекнуваат знаења, вештини, креативни и критички размислување и градење ставови за стекнување општи и предметни специфични компетенции во применетите дисциплини на земјоделските науки. HEAL-in-ONE (скратено од: Higher Education Active Learning in ONline Education) проектот се спроведува во соработка со партнерските високообразовни институции: Универзитетот во Белград, Универзитетот Јосип Јурај Штросмаер во Осиек, Осиек, Хрватска, Универзитетот Св. Кирил и Методиј" од Скопје, Скопје, Република Северна Македонија и Тракијскиот универзитет, Стара Загора, Бугарија, како и образовниот форум, Белград, Србија. Координатор на проектот е Универзитетот во Белград. Раководител на проектот е проф. д-р Славча Христов. Повеќе информации за проектот може да најдете на веб-страницата: https://heal-in-one.agrif.bg.ac.rs/


Read more...
 
RENAISSANCE | Print |
There is no translation available at this moment

Invitation to Tender

You are invited to submit your tender documentation for Development of E-Learning Platform, for the purposes of the Project RENAISSANCE, implemented by the Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje and funded by the programme INTERREG IPA CBC Greece-Republic of North Macedonia 2014-2020.   The tender documentation is available here.

Invitation to Tender

You are invited to submit your tender documentation for Supply of IT and Office Equipment, for the purposes of the Project RENAISSANCE, implemented by the Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje and funded by the programme INTERREG IPA CBC Greece-Republic of North Macedonia 2014-2020.   The tender documentation is available here. 


Invitation to Tender

You are invited to submit your tender documentation for Event Organization, for the purposes of the Project RENAISSANCE, implemented by the Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje and funded by the programme INTERREG IPA CBC Greece-Republic of North Macedonia 2014-2020.   The tender documentation is available here.

Invitation to Tender

 You are invited to submit your tender documentation for Reproduction of communication, informative and training material, for the purposes of the Project RENAISSANCE, implemented by the Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje and funded by the programme INTERREG IPA CBC Greece-Republic of North Macedonia 2014-2020.  

The tender documentation is available here.


 

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations

Accreditation certificate

CERTIFICATE FOR ACCREDITATION NO. LT-о5о, to fulfill the standard MKC EN ISO / IEC 17025: 2006

pdf Accreditation Certificate 2018

pdf Attachment to the certificate lt-050-2018
We have 2 guests online

Poll

What do you think about this page?
 

Contact and location

Contact and Location

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ