Skip to content

About Faculty arrow Students arrow News
News
РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ 2019/20 зимски семестар | Print |
There is no translation available at this moment
РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ 2019/20

 
Прв академски час 1.10.2019 | Print |
There is no translation available at this moment
С О О П Ш Т Е Н И Е

 ИМ СЕ СООПШТУВА НА СИТЕ НОВО ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ, ДЕКА ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 1.10.2019 ГОДИНА (ВТОРНИК), ВО АМФИТЕАТАР 40 СО ПОЧЕТОК ВО 12.00 ЧАСОТ

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ
 
Запишување семестар-прв циклус | Print |
There is no translation available at this moment
pdf СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 година ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ
 
Запишување семестар-втор циклус | Print |
There is no translation available at this moment
pdf СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 година ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ
 
Надоместоци за извршени услуги | Print |
There is no translation available at this moment
Одлука за висината на надоместоците за извшени услуги што ги плаќаат студентите
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 9 of 104

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations

Poll

What do you think about this page?
 

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ