Skip to content

About Faculty arrow Students arrow Завршен настан на проект 07.02.2019...
Завршен настан на проект 07.02.2019... | Print |
There is no translation available at this moment
baner.jpg

 

Во рамките на проектот "Мерење на нивото на зајакнување на жените во земјоделството со примена на експериментален економски метод", Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје, поддржан од Телото на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените - UN Women, организира завршен настан за презентација на наодите од Индексот на зајакнатост на жените во земјоделствотомоќта на жените во донесувањето на одлуки во земјоделските стопанства, како и родово-сензитивната анализа на програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, со цел да се дефинираат препораки за институциите - креатори на политики, организациите и невладиниот сектор, по однос на прашањето за родова еднаквост и вклученоста на жените во земјоделскиот сектор.

  Настанот ќе се одржи на 7ми февруари 2019 година (четврток), во амфитеатар бр. 40, со почеток во 12:00 часот.

pdf Програмата за настанот 07.02.2019 802.11 Kb.

 

http://eca.unwomen.org/en/news/events/2019/02/conference-on-improving-the-gender-responsiveness-of-agriculture-and-rural-development-policies

 
< Prev   Next >

Choose Your Language

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Poll

What do you think about this page?