Skip to content

About Faculty arrow Students arrow Завршен настан на проект 07.02.2019...
Завршен настан на проект 07.02.2019... | Print |
There is no translation available at this moment
baner.jpg

 

Во рамките на проектот "Мерење на нивото на зајакнување на жените во земјоделството со примена на експериментален економски метод", Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје, поддржан од Телото на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените - UN Women, организира завршен настан за презентација на наодите од Индексот на зајакнатост на жените во земјоделствотомоќта на жените во донесувањето на одлуки во земјоделските стопанства, како и родово-сензитивната анализа на програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, со цел да се дефинираат препораки за институциите - креатори на политики, организациите и невладиниот сектор, по однос на прашањето за родова еднаквост и вклученоста на жените во земјоделскиот сектор.

  Настанот ќе се одржи на 7ми февруари 2019 година (четврток), во амфитеатар бр. 40, со почеток во 12:00 часот.

pdf Програмата за настанот 07.02.2019 802.11 Kb.

 

http://eca.unwomen.org/en/news/events/2019/02/conference-on-improving-the-gender-responsiveness-of-agriculture-and-rural-development-policies

 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Акредитации

Акредитации
We have 1 guest online

Poll

What do you think about this page?
 

100 год. Академик Филиповски

  • Филиповски
  • Филиповски
  • Филиповски
  • Филиповски
  • Филиповски
  • Филиповски

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ