Skip to content

About Faculty arrow Students arrow Заверка на летен семестар 2017/18-втор циклус
Заверка на летен семестар 2017/18-втор циклус | Print |
There is no translation available at this moment

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 година ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ НА

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

 

СЕ ИНФОРМИРААТ СИТЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ (ЕДНОГОДИШНИ И ДВОГОДИШНИ), ДЕКА ЗАВЕРКАТА НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ:

ОД 18.06.2018 (понеделник)

ДО 25.06.2018 (понеделник)

 

Потребни документи за заверка на семестар:

 

·           Индекс со запишани предмети од тековниот семестар за кои студентите добиле потписи;

·         Формулар за заверка на семестар со уплатница за административна такса од 50,00 денари (соопштението за уплата на административна такса ќе го најдете на веб страната на ФЗНХ или од фотокопирницата на Факултетот);

·         Заверка после предвидениот рок (во период од 15 работни дена) ќе се врши со надоместок од 500 денари, уплатени на жиро сметката на Факултетот, а заверка после предвидениот рок (во период над 15 до 30 работни дена) ќе се врши со надоместок од 2.000 денари.

СЕ ИНФОРМИРААТ СИТЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА РЕДОВНАТА ЛЕТНА СЕСИЈА КОЈА ТРАЕ ОД 26 АВГУСТ ДО 27 СЕПТЕМВРИ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ

ОД 18.06.2018 (понеделник)

ДО 25.06.2018 (понеделник)

ВАЖНО: Кај оваа категорија на студенти по однос на административната такса, должни се да достават потврда за платена административна такса од 50 мкд, со уплатница која е достапна за уплатена административна такса, а не со СМС код (поради системски проверки).

СТУДЕНТИТЕ КОИ НЕ ПРИЈАВИЛЕ ВО ДАДЕНИОТ РОК ИСТОТО МОЖАТ ДА ГО НАПРАВАТ СО КАЗНА ОД 400 ДЕН. ЗА СЕКОЈ ИСПИТ.

ПРИЈАВИТЕ НА ИСПИТИ ЗА ЛЕТНАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА МОЖАТ ДА СЕ ДОСТАВАТ НАЈДОЦНА ДО 29.06.2018 ГОДИНА (петок), ПОСЛЕ ОВОЈ РОК СТУДЕНТОТ НЕ МОЖЕ ДА ПРИЈАВИ ИСПИТ.

 

 

 ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ

 

 

 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Акредитации

Акредитации
We have 4 guests online

Poll

What do you think about this page?
 

100 год. Академик Филиповски

  • Филиповски
  • Филиповски
  • Филиповски
  • Филиповски
  • Филиповски
  • Филиповски

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ