Skip to content

About Faculty arrow Students arrow Промена на термин за испит во јунска сесија
Промена на термин за испит во јунска сесија | Print |
There is no translation available at this moment
СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите на сите студиски програми на ФЗНХ, дека првиот термин за испит во јунската испитна сесија, по предметите Биохемија, ГМО и Молекуларна биологија на животинска клетка кај предметниот наставник проф. д-р Зоран Поповски, закажан за 21.6.2024 (петок) се поместува на 7.6.2024 (петок) во 10 часот, поради службено отсуство на наставникот. Вториот термин за испит во јунската испитна сесија, 5.7.2024 (петок) останува непроменет.
 
Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations

Poll

What do you think about this page?
 

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ