Skip to content

About Faculty arrow Students arrow Плаќање во iKnow-системот
Плаќање во iKnow-системот | Print |
There is no translation available at this moment
Почитувани,
 
Во iKnow-системот, постои можност за онлајн плаќање со картички.
Плаќањето е активно во вашиот iKnow-профил во табовите „Предмети“ и „Документи“.
 
Упатство:
Во табот „Предмети“, по бирањето и запишувањето на предметите, притиснете на копчето Плати онлајн“.
Во прозорецот „Известување“ се појавува информацијата: „Ќе ве пренасочиме до системот за онлајн плаќање.
Дали сте сигурни дека сакате да продолжите со онлајн плаќање на ХХХ денари?
За да продолжите со плаќањето, притиснете на копчето „Да“, внесете ги податоците за платежната картичка, и притиснете на копчето „Продолжи“.
 
Во табот „Документи“, притиснете на „Изберете документ“, изберете го документот и притиснете на копчето „Внеси“
Избраниот документ се појавува во табелата. За плаќање притиснете на копчето „Плати онлајн“.
Во прозорецот „Известување“ се појавува информацијата: „Ќе ве пренасочиме до системот за онлајн плаќање.
Дали сте сигурни дека сакате да продолжите со онлајн плаќање на ХХХ денари?
За да продолжите со плаќањето, притиснете на копчето „Да“, внесете ги податоците за платежната картичка, и притиснете на копчето „Продолжи“.
 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations

Poll

What do you think about this page?
 

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ