Skip to content

About Faculty arrow Science and Application arrow Events arrow Студенти од ФЗНХ на обука за пчеларство
Студенти од ФЗНХ на обука за пчеларство | Print |
There is no translation available at this moment
🐝 Нашите студенти-апсолвенти Владимир Басариќ и Филип Стојановски се избрани да учествуваат на обуката за агротуризам во Словенија (5-15 септември 2022, "Tourism and Agriculture = Agritourism, Tourism Culture and More") каде ќе се запознаат со алтернативите за искористување на потенцијалот на земјоделското производство. Обуката е организирана во рамките на соработката помеѓу ФЗНХ и Универзитетот од Марибор преку која оваа година ќе бидат обучени 9 наши студенти. Владимир и Филип се надеваат дека стакнатите сознанија и искуства од обуката ќе ги применат во развојот на сопствениот пчеларски бизнис и ќе помогнат за промоција на апитуризмот во Македонија.

🐝 Во текот на летниот период нашата студентка Магдалена Јовановска (3-та година Анималнa биотехнологија) присуствуваше на неколкудневната обука за инструментално осеменување на пчелни матици, организирана во соработка со Институтот за пчеларство од Пулави во Полска (BeeConSel). Магдалена, заедно со уште 8 студенти и пчелари од Хрватска, Словенија и Македонија имаше можност се запознае и практично да ја примени техниката на инструментално осеменување како едно од решенијата за контролирано спарување на медоносните пчели. Покрај оваа обука, во рамките на споменатиот BeeConSel проект, од 24 јуни до 21 јули, Магдалена престојуваше на студентска пракса во Осло за совладување на техниките за производство на пчелни матици.

#facultyofagriculturalsciencesandfood
#internationalcooperation
#BeeConSel
2.jpg
1.jpg
 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations

Poll

What do you think about this page?
 

qrcode_for_alumni2024.png

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ