Skip to content

About Faculty arrow Science and Application arrow Events arrow ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМАН НА ЗЕЛЕНЧУК И ОВОШ.
ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМАН НА ЗЕЛЕНЧУК И ОВОШ. | Print |
There is no translation available at this moment
agronet.jpg

„ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМАН НА ЗЕЛЕНЧУК И ОВОШЈЕ - ПРЕДИЗВИЦИ И РЕШЕНИЈА"

Во периодот 21-23 февруари, 2024 година, на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје во состав на УКИМ во Скопје, се реализираше 3- дневен курс на тема: 

„ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМАН НА ЗЕЛЕНЧУК И ОВОШЈЕ - ПРЕДИЗВИЦИ И РЕШЕНИЈА"

во организација на AgroNet - Центар за едукација и истражување, Република Србија, и поддршка на Американската агенција за меѓународен развој - USAID.

🎓 Предавачи: професори од Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје и Земјоделскиот факултет во Белград, Република Србија.

Благодарност до сите учесници и студенти за покажаниот интерес и интеракција во текот на предавањата.


 

2.jpg
1.jpg

 

 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations

Poll

What do you think about this page?
 

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ