Skip to content

About Faculty arrow Students arrow News arrow Пријавување на испити за Јануарска сесија од 20-27.12.2023
Пријавување на испити за Јануарска сесија од 20-27.12.2023 | Print |
There is no translation available at this moment

СООПШТЕНИЕ

СЕ ИНФОРМИРААТ СИТЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ, ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ, ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА ПРВАТА РЕДОВНА ИСПИТНА СЕСИЈА КОЈА ТРАЕ ОД 16.01.2024 ДО 14.02.202ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ
ОД 20.12.2023 (СРЕДА) ДО 27.12.2023 ГОДИНА (СРЕДА)

СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ ИСПИТИТЕ НА I-KNOW И ДА ГИ ДОСТАВАТ ПРИЈАВИТЕ ЗА ПРВАТА РЕДОВНА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО МАТЕРИЈАЛНА ФОРМА ДО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ОД 11:00 ДО 13:00 ЧАСОТ И ТОА ВО ТЕРМИНИТЕ: ·      
 
  • Студенти од I година      20.12.2023 година (среда)  
  • Студенти од II година     21.12.2023 година (четврток)     
  • Студенти од III година    25.12.2023 година (понеделник)  
  • Студенти од IV година    26.12.2023 година (вторник)  
  • Апсолвенти и студенти на II циклус и III циклус студии 27.12.2023 година (среда

Н А П О М Е Н А:   ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТ ПО ВТОР,ТРЕТ И ПОВЕЌЕ ПАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ СО НАДОМЕСТОК ОД 300 денари.
ПРИЈАВИТЕ ЗА ИСПИТИ ЗА ПРВАТА РЕДОВНА ИСПИТНА СЕСИЈА МОЖАТ ДА СЕ ДОСТАВАТ НАЈДОЦНА ДО 05.01.2024 ГОДИНА (петок), ПОСЛЕ ОВОЈ РОК ПРИЈАВИТЕ ЗА ИСПИТ СЕ ДОСТАВУВААТ СО КАЗНА ОД 400 ДЕН. ПО ИСПИТ.

ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА НЕМА ДА РАБОТИ НА ДЕН 22.12.2023 ГОДИНА (ПЕТОК).  

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ
 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations

Poll

What do you think about this page?
 

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ