Skip to content

About Faculty arrow Students arrow News arrow Пријавување на испити од 15.05 до 19.05.2023
Пријавување на испити од 15.05 до 19.05.2023 | Print |
There is no translation available at this moment

СООПШТЕНИЕ

СЕ ИНФОРМИРААТ СИТЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ, ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ, ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА ВТОРАТА РЕДОВНА ИСПИТНА СЕСИЈА КОЈА ТРАЕ ОД 05.06.2023 ДО 07.07.2023 ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД

15.05.2023 (ПОНЕДЕЛНИК) ДО 19.05.2023 ГОДИНА (ПЕТОК)

СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ ИСПИТИТЕ НА I-KNOW И ДА ГИ ДОСТАВАТ ПРИЈАВИТЕ ЗА ВТОРАТА РЕДОВНА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО МАТЕРИЈАЛНА ФОРМА ДО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ОД 11:00 ДО 13:00 ЧАСОТ И ТОА ВО ТЕРМИНИТЕ:
 
  • Студенти од I година   15.05.202година (понеделник)  
  • Студенти од II година  16.05.2023 година (вторник)   ·        
  • Студенти од III година  17.05.2023 година (среда)  
  • Студенти од IV година  18.05.2023 година (четврток)  
  • Апсолвенти и студентина II циклуси III циклус студии 19.05.2023 година (петок) и 22.05.2023 (понеделник
НАПОМЕНА:   ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТ ПО ВТОР,ТРЕТ И ПОВЕЌЕ ПАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ СО НАДОМЕСТОК ОД 300 денари.

ПРИЈАВИТЕ ЗА ИСПИТИ ЗА ВТОРАТА РЕДОВНА ИСПИТНА СЕСИЈА МОЖАТ ДА СЕ ДОСТАВАТ НАЈДОЦНА ДО 24.05.2023 ГОДИНА (среда), ПОСЛЕ ОВОЈ РОК ПРИЈАВИТЕ ЗА ИСПИТ СЕ ДОСТАВУВААТ СО КАЗНА ОД 400 ДЕН. ПО ИСПИТ.  

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ  

 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations
We have 1 guest online

Poll

What do you think about this page?
 

qrcode_for_alumni2024.png

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ