Skip to content

About Faculty arrow Students arrow News arrow ПОКАНА-Свечено врачување дипломи 31.05'22
ПОКАНА-Свечено врачување дипломи 31.05'22 | Print |
There is no translation available at this moment
Почитувани, 

По повод Патрониот празник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Деканот на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје, Ве поканува на свеченото врачување на дипломите на дипломираните студенти на додипломски студии на сите студиски програми на Факултетот и магистри на науки.   

Свеченото врачување ќе се одржи на 31.05.2022 година (вторник), со почеток во 12:00 часот, во амфитеатар бр.40 на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје. 


Напомена: Доколку сте спречени лично да ја подигнете дипломата,тоа може да го стори друг со заверено полномошно од нотар.


 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations

Poll

What do you think about this page?
 

qrcode_for_alumni2024.png

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ