Skip to content

About Faculty arrow Science and Application arrow Events arrow Меморандум за соработка со Универзитетот Гајзенхајм
Меморандум за соработка со Универзитетот Гајзенхајм | Print |
There is no translation available at this moment
Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје во состав на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  во рамки на работната посета организирана од страна на Германското друштво за меѓународна соработка  GIZ North Macedonia), на 4 декември, 2023 година склучи меморандум за соработка со Универзитетот Гајзенхајм во Германија, со цел остварување на заеднички истражувачки и образовни активности и понатамошна интернационализација на двете институции.


  3.jpg2.jpg1.jpg

 


6.jpg5.jpg 4.jpg

  memorandum_de_mk.jpg

 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations

Poll

What do you think about this page?
 

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ