Skip to content

About Faculty arrow Science and Application arrow Events arrow Инфо ден на програмата COST
Инфо ден на програмата COST | Print |
There is no translation available at this moment
Инфо ден на програмата COST на Факултетот за земјоделски науки и храна (ФЗНХ)
14.11.2023

На 14 ноември 2023 година, на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (УКИМ) се организираше значаен настан - инфо денот на Европската организација за соработка во науката и технологијата (COST).
(COST). СОЅТ претставува најголема мрежа за соработка во науката и иновациите во светот во која во секој момент учествуваат над 45.000 научници во преку 300 тековни СОЅТ акции.

Настанот на кој присуствуваа над 70 учесници беше отворен со поздравни обраќања од проф. д-р Вјекослав Танасковиќ, декан на ФЗНХ, проф. д-р Александар Скепаровски, проректор за меѓународна соработка при УКИМ и проф. Зоран Т. Поповски, член на Управниот одбор на СОЅТ. Тие истакнаа дека "учеството во COST акциите е клучно за развојот на науката во Македонија и за јакнење на меѓународните врски.", а особено за развојот на научните кариери на младите научници.

Д-р Роналд де Бруин, директор на COST, го истакна значењето на програмата и информираше за успешното учество на научници и истражувачи од Република Северна Македонија во голем број на COST акции. Проф. д-р Елена Величкова од Технолошко-металуршкиот факултет и проф. д-р Душица Санта од ФЗНХ, ги споделија своите позитивни искуства и впечатоци како учесници во акциите.

Г-дин Елвин Реиминк, советник во СОЅТ, презентираше детали за процесот на поднесување на предлог апликации, додека г-дин Александар Тутновски, националниот координатор на COST, ги објасни процесите на номинација на членовите во менаџмент комитетите на акциите.

Овој настан беше форум за идеи, инспирација за научниците во Република Северна Македонија и започнување на нови партнерства. Со зголемениот интерес и учество, се очекува дека следниот период ќе биде исклучително успешен за научните истражувања и размената на идеи во рамките на COST.

За повеќе информации и како да се вклучите во идните настани и активности на COST, ве охрабруваме да ја посетите веб-страница на COST www.cost.eu.

3.jpg 4.jpg

 
 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations

Poll

What do you think about this page?
 

qrcode_for_alumni2024.png

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ