Skip to content

About Faculty arrow Students arrow News arrow Интерен оглас-демонстратори 2023
Интерен оглас-демонстратори 2023 | Print |
There is no translation available at this moment
ИНТЕРЕН ОГЛАС

за ангажирање на демонстратори за академската 2023/2024 година  

Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје распишува оглас за избор на демонстратори, како помошници во наставно-образованиот процес на прв циклус студии за академската 2023/2024 година, и тоа:    

1.   Еден демонстратор на институтот за агроекономика, во научна област: Агроекономика, на група предмети на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје. 
2.   Еден демонстратор на институтот за животна средина, на група предмети на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје.  
3.   Еден демонстратор на институтот за храна, на предметните програми: Хемиски опасности во храна и Аналитичка хемија.  
4.   Еден демонстратор на институтот за храна, на предметните програми: -   Ботаника и Самоникнати хранливи и отровни растенија.
...
ИНТЕРЕН ОГЛАС за ангажирање на демонстратори за академската 2023/2024 година  

 
< Prev   Next >

Choose Your Language/Избери јазик

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditations

Accreditations
We have 2 guests online

Poll

What do you think about this page?
 

qrcode_for_alumni2024.png

Links

     
   
ukim_logo.gif
 
zemjodeslkiinstitut.jpg
 
studentski_parlament.png
 
app_logo.png
 
zaem_banner.jpg
 
  Адреса
Факултет за земјоделски науки и храна
ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.3
П. фах 297
1000 Скопје
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP ЗАЕМ Тел: +389 2 3255100
Факс +389 2 3134310
Интернет адреса: www.fznh.ukim.edu.mk
E-пошта:               contact@fznh.ukim.edu.mk
    СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ      
 ЦИПОЗ